henkisyys

Mitä ovat tietoisuuden tasot ja miltä henkinen herääminen tuntuu

K:

Henkisissä opetuksissa puhutaan värähtelyistä. Mitä korkeampaa värähtelyä, sen parempi meidän on olla. Mitä pidemmälle kuljemme henkisellä polulla, mitä suuremmin tietoisuutemme laajenee, sen korkeampiin värähtelyihin pääsemme käsiksi. Ulottuvuudet eivät ole portaiden…