Karmallisen suhteen tarkoitus on vapautuminen

Karmallisilla suhteilla on kasvumatkassamme tärkeä tehtävä, mutta ne palvelevat vain tiettyyn pisteeseen saakka. Ne voivat tyydyttää silloin, kun oma kasvu ei ole suurta, mutta kun kasvuu vauhdittuu, alkaa myös karmallinen suhde käymään ahtaaksi.

Karmallista suhdetta voi kuvailla sanalla toveruus. Dynamiikka on enemmänkin jotakin muuta kuin parisuhde-dynamiikkaa parhaimmillaan, se on kenties sisarellista tai muuten ”perheellistä”. Tuntuu, että puoliso on enemmänkin osa lapsuuden perhettä kuin valittu kumppani. Hän myös triggeröi samaan tapaan kuin lapsuudenperheen jäsenet.

Karmallisiin suhteisiin päädytään usein melko nuorena, kun elämänkokemusta ei vielä ole ja siihen ikäänkuin ajaudutaan puolivahingossa. Yleensä näissä suhteissa toinen on alusta saakka vahvemmin mukana kuin toinen. Se osapuoli, joka on enemmän yhteydessä sydämeensä eli se, joka todennäköisesti tulee kokemaan jonkinlainen henkisen heräämisen jossain vaiheessa suhdetta, on se, joka alusta saakka tietää, että tämä suhde ei ole ”oikein”. Suhde ei resonoi syvältä sydämestä sillä tavoin, että siihen voisi heittäytyä 110. Toki koska kaikki on yksilöllistä, alkuvuosina saattaa olla niin, että molemmat ajattelevat tämän olevan suhde, jossa he haluavat olla koko elämänsä, mutta siinäkin on kyse usein enemmänkin siitä, ettei kyetä tai osata vielä kääntyä intuition (eli sielun) puoleen tässä asiassa.

Näissä suhteissa on mukana paljon osapuolten haavoja, jotka toimivat triggerinä toisilleen. Kommunikaatio-ongelmat ovat yksi karmallisten suhteiden isoin merkki. Kommunikaatio ei yksinkertaisesti suju, se on takkuilevaa ja tahmeaa ja ajautuu hyvin helposti syyttelevälle linjalle. ”Sinä aina” ja ”sinä et koskaan” ovat paljon käytettyjä lauseita näissä suhteissa. Molemmat kokevat etteivät tule kuulluksi eivätkä nähdyiksi.

Ominaista on myös se, että osapuolet tuovat toisistaan esiin ns. huonot puolet, koska he molemmat triggeröivät näitä haavoja. Raskasta on se, että kummatkaan eivät ole toisilleen niitä, jotka voisivat tarjota mahdollisuutta haavojen hiilaamiseen, vaan suhteen tarkoitus on ainoastaan nostaa haavat esille.

Suomeksi se tarkoittaa sitä, että molemmilla on käsissään kaikki ”moska”, joka sisältä kumpuaa, mutta ei työkaluja sen siivoamiseen. Mutta juuri haavojen esilletuominen on ensiarvoisen tärkeää, sillä ilman sitä niitä ei pysty eheyttämään. Ero alkaa vahvemmin nousta mieleen siinä vaiheessa, kun haavoja on tarpeeksi kauan todennettu ja molemmat tai toinen on valmis kohtaamaan ne ja eheyttämään niitä.

Toisaalta karmallinen suhde saattaa olla tasainen, jos molemmat osapuolet ovat luonteeltaan rauhallisia. Sitä vain ollaan ja elellään yhdessä ja silloin karmallinen suhteen sisarellinen puoli nousee vahvasti pintaan. Karmallisissa suhteissa seksuaalisuus parin välillä on usein epätasapainossa ja usein nainen kokee, ettei voi tai halua antautua kokonaan, sillä karmallinen suhde ei koskaan kommunikaatio-ongelmiensa ja raskaan värähtelynsä vuoksi tarjoa naiselle sitä pohjaa, jota nainen tarvitsee voidakseen ilmaista seksuaalisuuttaan turvallisesti ja avoimesti.

Varsinkin vanhempien sukupolvien kohdalla karmalliset suhteet ovat hyvin yleisiä ja niiden tehtävä ei tule tässä inkarnaatiossa päätökseensä. Toiset viettää karmallisessa suhteessa koko elämänsä, mutta se ei koskaan tule tyydyttämään ihmistä syvältä tasolta, sillä karmallisen suhteen tarkoitus on aina tietynlainen vapauttaminen ja jos sitä ei tapahdu, jää ikäänkuin jumiin kasvussaan kuin muutenkin.

Näistä suhteista irrottautuminen on vaikeaa. Joskin se ei tavallaan ole totta, koska kun aika on oikea, irrottautuminen tapahtuu hyvin luonnollisesti. Mutta ongelma on siinä, että niistä ei pysty irrottautumaan ennen kuin suhteen tarkoitus on saatettu päätökseensä ja se on tehnyt tehtävänsä.  Kyseessä on usein järjen ja sydämen taisto, koska järjellä ajateltuna nämä suhteet ovat ihan okei. Koska karmallinen suhde solmitaan usein noin parikymppisenä, on luonnollista, että siihen syntyy myös lapsia. Juuri lapset ovat niitä, joiden vuoksi karmallisissa suhteissa pysytään usein kauemmin kuin mitä haluttaisiin.

Eroa harkitseva osapuoli tuntee suurta vastuuta ja syyllisyyttä tilanteesta. Harteilla on usein puolison pärjääminen, lasten elämä ja myös suhteen ulkopuolisten ihmisten mielipiteet ja odotukset kyseistä suhdetta kohtaan. Koska suhteessa on pitkä historia ja osapuolet ovat tunteneet toisensa mahdollisesti hyvin nuoresta saakka, suhde on hyvin turvallinen ja tuttu. Se saattaa olla liki ainoa parisuhde, mitä kumppanit ovat kokeneet, eivätkä he välttämättä ole asuneet koskaan omillaan. Karmallinen suhde on osa identiteettiä, jonka ulkopuolinen maailma tuntuu pelottavalta ja vieraalta. Osapuolien välillä onkin tietynlainen riippuvuussuhde sen sijaan, että suhteessa olisi kaksi vahvaa, omillaan seisovaa ihmistä, jotka saavat toisistaan voimaa. Paradoksista onkin, että vaikka molemmat ovat riippuvaisia toisistaan, he eivät kuitenkaan saa toisistaan sitä, mitä kaipaavat. Usein osapuolet ovatkin näissä suhteissa pitkään kasvattaakseen omaa tunnekypsyyttään, jotta rohkeus pärjätä omillaan ja kantaa vastuu isoista päätöksistä syntyy.

Karmallinen suhde värähtelee aina 3D:ssä. Sen energia on siksi raskasta ja painostavaa. Jos ihminen alkaa nousta korkeampiin värähtelyihin, alkaa suhteessa oleminen olla yhä vaikeampaa. Kun värähtelyt nousevat tarpeeksi, suhde on siinä kohtaa yleensä tehnyt tehtävänsä. Ihminen on alkanut eheyttämään haavojaan ja suhdetta ei enää tarvita nostamaan niitä esiin.

Kun karmallinen suhde päättyy, se on suuri helpotus, vaikka prosessi itsessään on raskas. Suhdetta ei voi pakottaa päättymään, ennen kuin sen tehtävä on saavutettu, joten itselleen tekee palveluksen, kun ei yritä väkisin miettiä mitä tässä tilanteessa tehdä, vaan luottaa siihen, että kun aika on oikea, asiat alkavat tapahtua.

Lohdutuksena sanottakaan, että tuskin ketään koskaan katuu karmallisen suhteen päättymistä. Jos jompikumpi osapuoli on todella vahvasti vielä 3D:ssä, saattaa karmallisen suhteen päättyminen olla tälle raskasta ja katkeroittaa. Mutta kuitenkin jopa tämäkin osapuoli on vapautunut, sillä koen, että kun suhteesta on irrotettu, se päättyy lopullisesti, eikä osapuolet enää päädy seuraavissa inkarnaatioissa setvimään välejään. Tosin jos kasvua on vielä paljon jäljellä, saattaa mukaan tulla seuraava karmallinen suhde, jonka kautta 3D:ssä oleva osapuoli saa jälleen mahdollisuuden nousta korkeampiin värähtelyihin.

Vaikka karmallinen suhde ei kuulosta hehkeältä tai tavoittelemisen arvoiselta, sillä on iso merkitys kaikkien osapuolien kasvulle. Karmallisessa suhteessa kasvua nimittäin ei tapahdu vain parin välillä, vaan mukana ovat myös esimerkiksi lapset ja appivanhemmat. Karmallinen suhde tarjoaa mahdollisuuden todelliselle henkisellä kasvulle.

Jaan paljon sisältöä Ilon voiman -somesivuilla ♡

Seuraa Ilon voimaa Instagramissa.

Seuraa Ilon voimaa Facebookissa.

Samankaltaisia ​​artikkeleita

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.