Naisen salattu voima – light and dark masculine

Kirjoitin jokin aika sitten kirjoituksen Naisen salattu voima – light and dark feminine. Tämä osa käsittelee nyt maskuliinista voimaamme light ja dark – energioiden kannalta. Jotta voimme olla kokonaisia, meidän tulee omistaa niin valoisat kuin pimeät feminiiniset sekä maskuliiniset puolemme olimmepa sitten miehen tai naisen kehossa.

Osa tästä tekstistä on kirjoitettu jo vanhaan blogiini (Nainen vol.2), mutta olen nyt päivittänyt sitä. Tekstistä tuli aika pitkä, mutta ota se, minkä saat irti!

*******

Monet naiset – ehkä sinäkin, olet todennut, että olet jo tarpeeksi maskuliininen. Et tarvitse sitä puolta enää yhtään enempää. Vain feminiininen tarvitsee vahvistusta. Tässä olet todennäköisesti väärässä.

Sillä kypsä maskuliinienergia on ehkä vielä enemmän piilotettuna meissä, kuin kypsä feminiinienergia.

Kypsä maskuliinisuus ei nimittäin tarkoita sitä, että olemme oppineet olemaan ”maskuliinisia”: suorittamaan, puskemaan, pinnistämään, piilottamaan heikkoudet ja ajautumaan uupumuksiin ja burn outteihin.

Tämä on toksista maskuliinisuutta, joka on patriarkaatin perimää. Sitä, mitä olemme oppineet (esi)isiltämme ja äideiltämme. Se on maskuliinisuutta – toimintaa, jossa ei ole sydäntä ja aitoa kehoyhteyttä mukana.

Mitä tulee rakkauteen ja seksuaalisuuteen, kaipuu ulkoiseen mieheen tai kumppaniin on usein heijastusta kaipauksesta sisäiseen, kypsään mieheemme. 

Kun oma maskuliinimme on integroitunut meissä, voimme aidosti tuntea olevamme kokonaisia. Tämä ei tarkoita, etteikö ulkoisesti voisi joskus kaivata tai haluta myös kumppania. Uskon, että meitä ei ole tarkoitettu elämään yksin.

Mutta tärkeintä on tiedostaa, mistä kohtaa se kaipaus lähtee ja vahvistua itsessämme – oppia täyttämään ne aukot, joihin olemme oppineet hakemaan täydennystä ulkoapäin. Tämän vuoksi voi olla tärkeä vaihe omalla matkalla oppia olemaan yksin, nauttia aidosti elämästä, omasta kehosta ja siitä, mitä on.

Kypsä maskuliinisuus ei voi herätä ilman kypsää feminiinienergiaa. Sillä aito voimamme herää vasta, kun terve feminiininen ja maskuliininen yhdistyvät. Tällöin synnytämme maailmaan myös uuden tietoisuuden. Tämä on jotain, joka ei vain OLE muutos vaan joka todella TEKEE muutoksen.

Kypsä maskuliinisuus itsessämme antaa huomiota, turvaa ja kannattelua sisäiselle feminiinillemme. Antaa sen tanssia, tuntea, leikkiä ja nauttia. Kun tämä suhde on terve, siitä lähtee kaikkien muiden ihmissuhteiden perusta. Voit huomata, kuinka terveiksi ja tasapainoisiksi omat ihmissuhteet muuttuvat. Sisäinen dynamiikkamme = ulkoisten ihmissuhteidemme dynamiikat.

Sen lisäksi, että feminiininen ja maskuliininen energia yhdistyvät meissä, niin maskuliinisuudessa integroituvat niin valo- kuin varjomaskuliinipuolet -samoin, kuin feminiinissämme.

VALOMASKULIINI

Olemme tässä yhteiskunnassamme tottuneet ilmentämään lähinnä valoisia (light) puoliamme feminiinistä ja maskuliinista. Valofeminiinistä kerroin edellisessä tekstissä hieman. Sen sijaan valomaskuliini on ehkä kaikkein tavoiteltavin näistä neljästä energiasta patriarkaatin kaudella.

Valomaskuliinin energian terve ilmaisu on tietoisuuden läsnäolo, joka ilmentyy tarkoituksen tunteena ja horjuttamattomana tietona siitä, kun todella olet – sielu, yhtä Jumalan kanssa. Tätä energiaa ovat edustaneet mm. Jeesus ja Buddha.

Valomaskuliini vastaa kysymykseen: kuka sinä todella olet? Tämä energia voi herätellä sinua jossain elämäsi muutosvaiheessa, kun entinen tietoisuutesi ja tapasi elää, ei enää toimi.

Valomaskuliinin varjopuoli on läsnäolon poissaolo, eläen vain osittain tietoisena. Tämä varjo ilmenee mm. älyn ja mielen korostamisena – samaistumisena ja kiinnittymisenä mieleen. Olemalla liikaa päässämme hukkaamme luonnollisen yhteyden myös kehoon, seksuaalisuuteen ja tunteisiin (spiritual bypass) tai sitten vaihtoehtoisesti hukumme niihin.

Valomaskuliini on hyvin tavoiteltu kulttuurissamme, koska olemme liittänet sen hyvyyteen ja puhtauteen. Olemme oppineet tavoittelemaan korkeampaa hyvyyttä, mitä ”puutteellinen” ihmiskehomme tai mielemme voi saada. Tämä tavoite on luonut meille guruja, joita seurata. Tämä energia voi epäterveessä muodossa myös tuomita: ”olen tietoisempi kuin nuo muut!”. Tämä on yksi merkki, että valomaskuliini on ylikäytössä.

Monet valomaskuliinista kotinsa löytävät ovat ns. kilttejä poikia. Pyrkivät hyvyyteen ja nuhteettomuuteen. Tästä syystä valomaskuliini monesti vetää puoleensa ”tasapainotukseksi” pimeän feminiinin, joka näyttää hänelle puolia ja tunteita, joita hän ei salli itselleen. (Valomaskuliini voi olla myös naisen kehossa vallitsevana).

PIMEÄ MASKULIINI

Entäpä pimeä maskuliini, joka on kaikkein tuomituin ja piilotetuin maailmassa? Kun valomaskuliinin lahja on tietoinen läsnäolo, pimeän maskuliinin lahja on voima ja hänen varjonsa voiman väärinkäyttö. Koska voiman väärinkäyttöä, voimaa ilman läsnäoloa ja tietoisuutta on maailmassa niin paljon, olemme tottuneet hyvin varovaisiksi ilmaisemaan tätä puoltamme, myös terveellä tavalla.

Avain terveen, pimeän maskuliinipuolemme ilmentämiseen on penetroiva läsnäolo. Tämä energia penetroi ainetta, joko manifestoituen materian tasolla mm. seksuaalisena voimana tai  leikkaamalla pois illuusiot ”paskapuheiden seasta”.

Eli toisinsanoen vallitseva maailmantilanne nostaa tätä pimeää maskuliinia esiin rytinällä. Kollektiivissa näytetään parhaillaan mitä on pidetty piilossa – voiman ja vallan ääretöntä väärinkäyttöä. Tämä aika on pakottanut ihmiset ja etenkin pimeän maskuliinin näkyville myös terveellä tavalla puhumaan omaa totuuttaan ja toimimaan totuuden puolesta, näyttämään ja rikkomaan illuusiot ja valheet. 

Pimeä maskuliini vetää monesti puoleensa valofeminiinin, koska heillä on toisillensa eniten opetettavaa. Perinteinen yhdistelmä on ns. paha poika ja enkelityttö. Valofeminiini haluaa parantaa rakkaudellaan miehen haavat ja mies hullaantuu naisen kevyestä ja hoitavasta energiasta. Kuten tiedämme, tämä metodi ei toimi, vaan jokaisen tulee löytää rakkaus ensisijassa itseään kohtaan.

Kun integroimme pimeän maskuliinimme olemukseemme, voimme luoda uuden maailman, joka perustuu rakkaudelle. Kyllä – me tarvitsemme siihen sisäistä, tervettä miestämme, joka tekee, toimii ja manifestoi rakkaudesta ja läsnäolosta käsin.

Kuten edellisessä tekstissäni sanoin, tämä aika herättelee meitä kohtaamaan erityisesti sisäänpainetun pimeytemme, jossa on ihan valtava voima ja potentiaali, molemmissa polariteeteissa, niin feminiinissä kuin maskuliinissa. Tämä ei liity sukupuoliin ja siihen, oletko miehen tai naisen kehossa, vaan nämä kaikki neljä puolta: valofemiini, valomaskuliini, pimeä feminiini ja pimeä maskuliini tanssivat tanssia meissä jokaisessa, joko enemmän terveellä tai epäterveellä ilmaisutavalla. 

Kun ihminen on tasapainossa ja auki eri puoliensa kanssa, hän alkaa toimia hyvin rakentavasti, selkeästi ja tasapainoisesti myös kaaoksen keskellä.

Tässä merkkejä siitä, että kypsä maskuliinisuutesi saattaa vielä uinua varjon puolella:

 • Et pysty asettamaan selkeitä rajoja
 • Et osaa kontrolloida vihanpurkauksiasi tai sisälläsi on paljon tukahdetettua vihaa (mikä liittyy myös häpeään)
 • Sinulla on haasteita itsekurin kanssa ja olet kykenemätön seuraamaan tavoitteitasi maaliin asti
 • Sinulla on heikko ego (seurauksena vahvasta sisäisestä kriitikosta, sisäisestä patriarkasta)
 • Olet yliherkkä ja kannat mukanasi hyvin haavoittuvaa sisäistä lasta
 • Tunteesi lamaannuttavat sinut aika ajoin
 • Samaistut uhrin rooliin, etkä näe miten kohdata haasteesi sotilaan lailla
 • Luovuutesi on hukassa
 • Taistelet kehoasi vastaan
 • Joudut manipuloimaan toisia, jotta saat mitä haluat
 • Pelkäät todellista läheisyyttä
 • Tunnet olosi usein väsyneeksi, ehtyneeksi ja kuormittuneeksi
 • Olet työnarkomaani ja elämästäsi puuttuu tasapaino
 • Olet väkivaltaisissa suhteissa
 • Et pysty hallitsemaan raha-asioitasi
 • Et osaa organisoida ja olet usein myöhässä
 • Toimintasi ei ole linjassa ydinarvojesi kanssa
 • Lykkäät asioita eteenpäin
 • Olet hämmentynyt etkä tiedä elämäsi tarkoitusta

KYPSÄ MASKULIINISUUS,  Divine masculine

Kun olet linjassa oman sisäisen miehesi kanssa, suojelet itseäsi haitallisilta patriarkaattisilta toiminta- ja ajatusmalleilta. Voit ajatella, että sisäinen mies johtaa sisäistä (ja toki myös ulkoista) perhettäsi. Hän tekee kaikkensa, jotta heillä olisi turvallinen olla. Seuraavassa niin sisäisiä kuin ulkoisia ominaisuuksia, jotka liittyvät kypsään maskuliinisuuteen:

 • Kommunikoi tarpeensa selkeästi ja ystävällisesti, vaikka ne saattavat saada aikaan konfliktin
 • Asettaa rajat, mutta ei muureja
 • Ponnistelee ja käyttää itsekuria välineenä löytääkseen syvemmät tarpeensa ja arvonsa
 • Tuntee sydämensä, olematta kuitenkaan liikaa tunteiden vietävänä
 • Ei sekoitu toisten agendoihin
 • Ei koskaan toimi oman totuutensa vastaisesti
 • Luo tarpeenmukaiset olosuhteet, jotta voi toteuttaa tarkoitustaan (raha, työ, perhe, terveys jne)
 • Juurtuu jokaiseen hetkeen, syvän läsnäolon kautta
 • Todistaa ajatuksia ja tunteita
 • Tekee selkeitä, määrätietoisia päätöksiä
 • Palvelee epäitsekkäästi
 • Lojaalisesti suojelee, huolehtii ja palvelee niitä, joita rakastaa eniten
 • Haasteiden keskellä pysyy rohkeana ja vakaana
 • Välitön toiminta ja päätökset nousevat älyn ja intuition integroituneesta yhdistelmästä
 • Käyttää voimaansa ilman manipulointia tai pakotusta

(kohdat lainattu kirjasta Sarah Avant Stover: ”The She Book)

*******************

Mikä energia / puoli sinussa kaipaa tällä hetkellä huomiota?

Mikä osa maskuliinissasi kaipaa huomiota? 

Tästä voit lukea lisää The Cross -näkemyksestä ja light ja dark maskuliinin energioista

Miten löytää elämänkumppani – suosittu youtube -videoni

Tutustu Omista seksuaalivoimasi – valmennukseeni tästä! Valmennuksessa opit integroimaan feminiini- ja maskuliinienergioita omassa luonnollisessa tahdissasi ja vahvistumaan erityisesti omassa seksuaalivoimassasi!

Liity postituslistalleni ja saat paluupostina Hoitava ja orgastinen – hengitys – harjoituksen!

Subscribe


Rakkautta ja nautintoa päivääsi!
– Heidi

Samankaltaisia ​​artikkeleita

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.