Läheisriippuvuuden tunnistaminen ja energeettinen itsehoito

Jaoin käännöskirjoitukseni Christina Lopesin videosta, aiheena läheisriippuvuus, kahteen eri tekstiin sen pituuden takia. Tämän linkin takana olevasta ensimmäisestä osasta löytyy lähempää tarkastelua, mitä läheisriippuvuus on sekä sen takana syvemmällä, energeettisellä tasolla vaikuttavasta. Tässä kirjotuksessa on tarkemmin, miten läheisriippuvuus ilmenee sekä ehdotuksia ja näkökulmaa itsehoitoon.

Pelkästään psykologisella tarkastelulla ja ohjeistuksella toimien ei välttämättä saada aikaan parantumista ja Christinan itsehoitokeinot edustavat kokonaisvaltaisempaa ja energeettisempää näkökulmaa.

Top 10 läheisriippuvuuden ilmentymät

Näiden esimerkkien avulla voit tunnistaa läheisriippuvuutta.

1. Itsearvostuksen puute

Oletko jossain vaiheessa ulkoistanut itsesi arvostuksen muualle, etkä arvosta itseäsi sellaisena kuin olet? Tarvitsetko muita tunteaksesi arvostusta? Omassa työskentelyssä läheisiippuvaisen on tärkeää päästä siihen tunnistamisen ja itselle tunnustamisen kohtaan, ettei oikeasti arvosta itseään. Joskus voimme käyttää vuosia sanoen rakastavamme ja arvostavamme itseämme, mutta jos se tulee ainoastaan sanoina ulos, eikä ole läsnä energeettisesti tai alitajuntaisesti, ei se ole totta.

2. Heikot rajat

Oman arvostuksen ollessa itsen ulkopuolella, on käsitys omista rajoista olematonta. Läheisriippuvainen antaa toisten kohdella itseään helposti miten sattuu, osaamatta sanoa ei ja tietämättä kuinka tehdä rajaamista. Rajaamisen vaikeus voi ilmentyä myös rajoittamisena muurin lailla tai pakenemisena.

3. Tarve pelastaa ja auttaa muita

Tarve voi mennä jopa pakollisuuden puolelle, niin ettei ihminen tiedä mitä tehdä itsekseen, jos ympärillä ei ole autettavia. Heidän on todella epämukava olla yksin. Tästä tarpeesta johtuen he vetävät kuin valot kärpäsiä puoleensa apua tarvitsevia ihmisiä. Toiset tarvitsevat apua ja toiset tarvitsevat autettavaa ja tämä luo myrkyllisen vastavuoroisen kemian.

4. Toimintahäiriö lapsuuden perheessä

Liian varhaisessa vaiheessa otettu vastuurooli lapsuuden perheessä vanhempien kykenemättömyydestä johtuen tai lapsuudessa tapahtunut laiminlyönti. Tämän johdosta harteille on otettu häpeä ja tunne, ettei omat tarpeet ole tärkeitä.

5. Tarve kontrolloida toisia

Kun on joutunut ulkoistamaan omanarvon tunteensa, on ymmärrettävää, että on tarve kontrolloida muita, että voi pitää kiinni omasta voimastaan.

6. Stressin ja ahdistuksen tunteet

Ulkoistettu itsearvostus ja siitä johtuva toisten kontrolloinnin tarve, joka harvoin onnistuu, on turhauttavaa ja aiheuttaa stressiä sekä ahdistusta. Läheisriippuvainen tuntee suuressa määrin voimattomuutta, edelleen koska heidän voimansa ei ole itsessään vaan muualla ja tämäkin nostaa stressin ja ahdistuksen määrää.

7. Tarve olla tarvittu

Toisia auttaessa ja itseä uhratessa saadaan tuntea arvostusta. Jos kukaan ei tarvitse läheisriippuvaista, aiheuttaa se levottomuutta ja he kokevat sen ongelmana. Tällä dynamiikalla herätetään vetovoimaa haavoittuneisiin, muiden apua tarvitseviin ihmisiin.

8. Ylikuormittuminen

Tarve pakonomaisesti auttaa ja pelastaa muita aiheuttaa ylikuormittuneisuutta. Tällä toimintatavalla läheisriippuvainen helposti ja usein ottaa liian paljon vastuuta eri asioissa, erityisesti yrittäessään pelastaa enemmän kuin yhden ihmisen kerrallaan. Tämä voi luoda syvää jaksamattomuutta, koska näin toimisessaan he ovat ylittäneet omat jaksamisen rajansa. Kun on monia ihmisiä ja asioita huolehdittavana ja autettavana ja tämä aiheuttaa usein liikaa painolastia jaksamisen kanssa.

9. Hylätyksi tulon pelko

Laittaessaan oman voiman, itsearvostuksen sekä itsetuntemisen itsensä ulkopuolelle, pelkää koko ajan että se, johon oman voiman ja arvostuksen on asettanut, hylkää tai jättää. Läheisriippuvaisen ydinpelko on hylkäämisen pelko, koska hylätyksi tulon tullessa he eivät tiedä kuinka toimia.

10. Viha

Tästä asiasta ei yleisesti keskustella läheisriippuvuuteen liittyen, mutta siihen on kytköksissä paljon vihaa. Vihan ilmentyminen ei välttämättä ole tiedostettua, mutta se ei tarkoita, etteikö sitä olisi. Läheisriippuvaiset suuttuvat usein silloin, kun toiset eivät arvosta heitä tai eivät osoita kiitollisuutta heidän antamaansa apua kohtaan. Kun toinen ei osoita kiitollisuutta, nostaa se läheisriippuvaisessa vihan pintaan. Jos olet läheisriippuvainen, tämän asian omistaminen itsessä olevaksi voi olla vastustusta aiheuttavaa, koska nouseva viha tuntuu oikeutetulta. Tehdessään niin paljon omasta mielestään toisen eteen ja toinen ei arvosta heidän panostaan, he voivat ajatella, että miksen olisi aivan syystä vihainen.

Voit kysyä itseltäsi tai asian kanssa kipuilevalta ihmiseltä, mikä on vihan syy.

Vastauksena voi olla esimerkiksi, että ”olen vihainen, koska huolehdin tästä ihmisestä, teen hänen eteensä niin paljon eikä hän arvosta tekemistäni ollenkaan”. Tähän voi tehdä jatkokysymyksen, onko autettava pyytänyt tekemään kaikkea mitä hänen eteensä tehdään.

Kysymykseen voi saada vastaukseksi myös vaikka ”koitan olla hyvä ihminen, tehdä hyviä asioita maailmassa ja auttaa muita ja tuntuu, että se koko ajan kääntyy minua vastaan, koska vedän jatkuvasti puoleeni haavoilla olevia ihmisiä, jotka käyttävät minua hyväksi, eikä se ole reilua”.

Kun tässä kohtaa miettii, että onko vihaa kokeva huomioinut itsekin käyttävänsä muita hyväksi, koska oikeastaan tulee myös nojanneeksi autettaviin, voidakseen itse tuntea hyvää oloa. Nämä ehkä rajuiltakin tuntuvat huomiot saavat pysähtymään myös oman toiminnan äärelle.

Matkustettaessa syvemmälle vihan juurisyille, ei viha lopulta löydy toisista ihmisistä, vaan vihasta itseä kohtaan. Läheisriippuvaiset ovat vihaisia itselleen, koska syvällä sisällään he tiedostavat, ettei heidän toimintansa ole oikein. Syvällä sisimmässään he myös tietävät, ettei heitä ole kohdeltu aikaisemmin oikein, he tietävät olevansa myrkyllisissä suhteissa ja tilanteissa ja myös pienessä osassa itseään he tietävät, että heillä on myös itsellään vastuuta siitä, miten heidän elämänsä ilmentyy. Tajunta, että he ovat sallineet ja sallivat tämän kaiken tapahtua, saa heidät vihaisiksi itseä kohtaan.

Kun pääsemme kosketuksiin vihan kanssa, on sen läpi sukellettava. Prosessoitava viha ja ymmärrettävä, että teemme aina parhaamme, jonka sen hetkisellä ymmärryksellä ja taidoilla voimme. Emme voi tietää, kuinka toimia paremmin ja meillä harvoin on keinoja parantaa läheisriippuvuutta tuosta noin vain. Aina meillä ei ole edes tietoa, että ongelmanamme on läheisriippuvuus. Kun vihan syyt ymmärtää ja työskentelee vihan läpi, on mahdollista päästä eteenpäin.

Muista, että sä tallaat sun omaa polkua.

4 askelta läheisriippuvuuden hoitoon

Ensimmäinen askel: Oman voiman takaisinotto

Tämän voi tehdä esimerkiksi seremonian ja intention avulla.

Seremonia voi olla yksinkertaisimmillaan kynttilöiden sytyttäminen, sopiva musiikki (esimerkiksi shamanistinen rumpumusiikki, jokin muu juurevarytminen tai mikä vaan itselle voimaa antava musiikki),ehkä puolijalokivin tai luonnonmateriaaleilla koristeltu seremoniapaikka. Halutessasi voit käyttää kuvia guruista, pyhimyksistä tai muista henkisistä ihmisistä, jotka ovat sinulle tärkeitä. Voit polttaa suitsuketta, palo santoa tai salviaa ja luoda sinulle sopivan kauniin asetelman ja tunnelman seremonialle. Voit tehdä itsellesi mantran, johon sanallistat intention mitä haluat.

Kun luomme oman mantran, on sen käyttö voimakkaampaa kuin valmiiden mantroje käyttö. Mantra voi olla jotain helppoa, tyyliin ” Rakkaudella otan oman voimani takaisin itselleni nyt ” (engl. I lovingly recall my power back to me now) ja sen jälkeen toistat mantraa samalla rummutusta tai muuta musiikkia kuunnellen. Tanssiminen ja liikkuminen sopii seremoniaan ja intentioon myös oikein hyvin. Se, kuinka luonnollisena ja itselle sopivana seremonian koet sekä uskosi mantralausunnan vahvistavaan ja energisoivaan vaikutukseen toisen ja kolmannen chakran voimakeskuksiin auttaa.

Seremonian lopuksi, kun tunnet että musiikkia, tanssia ja mantralausuntaa on ollut tarpeeksi, istu alas hiljaiseen meditaatioon. Keskity hiljaisuudessa, silmät kiinni, hengitykseesi ja keskitä huomio toisen ja kolmannen chakran alueiden keholliseen tunnusteluun sekä ylipäätään tunnusteluun, miltä sinussa ja kehossasi tuntuu. Monet ovat kertoneet saaneensa nopeasti tuntemuksia tällaisista seremonioista ja vaikka se voi tuntua epäuskottavalta, että tällaisella on mahtia, kannattaa uskoa että sinussa itsessäsi on kykyä vaikuttaa asioihin. Kun kutsut omaa voimaasi takaisin, se tulee takaisin. Harjoituksen jälkeen voit halutessasi kirjoittaa vihkoon tuntemuksiasi.

Bija-mantrat eri chakroille

Toinen askel: Sakraalichakran parantaminen

Koska energeettisesti suurin syy läheisriippuvuuteen on toisen chakran epätoiminnallisuus, tarvitsee se parannusta ja hoivaa. Tätä voi tehdä useammalla tavalla, tässä muutamia esimerkkejä. Yksi keino on meditaation avulla. On olemassa nauhoitteita, joissa on luotu musiikkia tietylle chakralle suunnaten ja tätä toiselle chakralle suunnattua meditaatioäänitettä kuunnellessa voi hiljentyä ja keskittää ajatus keholla navan alapuolelle. Näitä voi hakea esimerkiksi youtubesta hakusanoilla sacral chakra healing/meditation.

Myös chanting, joka suomeksi käännetään mantraresitaatioksi, on voimakas tapa työskennellä energioiden kanssa. Tämä on sanan tai äänteen laulullista toistamista uudelleen ja uudelleen. Chanting on mielen hiljentämiselle hyvin tehokas keino, se keskittää ja voimistaa energiaa. Mitä pidempään resitoit, sitä enemmän energiaa keskität ja sen voimakkaampi vaikutus on.

Hindutraditioon kuuluva bija-mantra antaa kaikille chakroille oman äänteen, niin sanotun siemenäänteen ja toisen chakrakeskuksen äänne on VAM. Voit hiljentyä, sulkea silmäsi ja ääneen toistaa äännettä uudelleen ja uudelleen. Tehokkaamman harjoituksesta tekee, jos samaan aikaan voit mielessäsi visualisoida oranssina hehkuvan toisen chakran navan alapuolella. Jos visualisointi ei ole sinulle ominaisin tapa, äänteen lausuminen riittää oikein hyvin.

Yksi tapa työskennellä toisen chakran kanssa on myös päästää luovuusenergiasi valloilleen. Koska toinen chakra on myös luovuuden asuinsija ja kaikkeuden kohtu (chakra sijaitsee kohdun alueella), on sen avulla mahdollista synnyttää monenlaisia projekteja sekä eri taiteenalojen teoksia. Mitä tahansa haluat synnyttää tässä elämässä, saa se alkunsa toisesta chakrasta. Tee jotain luovaa, luovuutta ruokkivaa tai edistävää. Aloita maalaus, savityöt, ompelu, instrumentin soiton opettelu tai yhdisty musiikkiin sen kuuntelemisen tai liikkeen ja tanssin kautta. Mitä enemmän ilmaiset luovuuttasi, sitä enemmän työskentelet toisen chakrasi kanssa.

Työskennellä voi myös tantran avulla. Useat ajattelevat tantra-sanan kuullessaan seksiä tai Kama Sutraa, mutta tantra on paljon enemmän kuin tämä. Tantra opettaa kuinka yhdistyä korkeimpaan energian lähteeseen kehojemme kautta ja kuinka ilmaista itseämme seksuaalisesti. Tantristen tekniikoiden opetteleminen on rauhoittavaa ja tasapainottavaa sakraalichakralle.

Christina suosittelee tantrasta kiinostuneille Barbara Carrellasin kirjaa Urban tantra. Tästä linkistä pääset lukemaan lyhyen, mutta avaavan artikkelin tantrassa alkuun pääsemiseksi.

3. askel Itseen asettuminen

Käydessäsi läpi askeleita yksi ja kaksi, keräät voimaasi takaisin ja vahvistat voimakeskustasi ja sen jälkeen on tärkeää pitää omasta voimasta kiinni. Ethän halua, että se alkaa taas karata muualle kuin missä sen kuuluu olla, eli itsessäsi. Tässä kohtaa tulee kolmannen chakran eli solar plexuksen vahvistaminen myös ohjelmaan.

Vahvistaminen ja uudenlaisen tavan luominen ottaa aikaa ja harjoittelua, koska vanha tapa johon on tottunut voi olla sitkeässä. Oman voiman pitäminen tarkoittaa, että vahvistat myös kolmatta chakraa ja sitten pidät kiinni siitä voimasta.

Solar plexus on oman voiman ja oman tahdon keskus, jossa sijaitsee identiteettimme. Rajat ovat läheisessä yhteydessä tämän kanssa. Ilman vahvaa kuvaa itsestä on vaikea luoda vahvoja rajoja. Christina on tehnyt aiemmin videon terveiden rajojen asettamisesta nimellä Stand in your power, jossa käsitellään myös solar plexukseen liittyvää ja olen tästä videosta tehnyt muutamia poimintoja.

Kolmatta chakraa on vaikeampi vahvistaa pelkästään mielikuvien tai meditaation avulla. Sen sijaan se tarvitsee jatkuvaa harjoitusta ja vahvistamista toiminalla, lihaksen lailla. Yksi harjoituksen kohta on itsen altistaminen ulkomaailmalle. Sisäänpäinkääntymiseen ja yksinäisyyteen voi olla helppo paeta pahaa maailmaa, mutta tämä chakra heikkenee tällaisesta toiminnasta. Oman voimamme ilmentyminen tarvitsee myös harjoitusta, kuinka pysyä omassa voimassa toisten läsnäollessa. Kaikki paikat ja ihmiset eivät toki tue meitä, eikä varsin kaikkina hetkinä.

Erityisesti herkemmin ulkoisten energioiden vaikutukseen reagoivien on hyvä tehdä altistaminen ulkomaailmaan asteittain. Kuunnella kehoa ja palata omaan rauhaan tai turvaan epämukavuuden tunteen noustessa. Hyvä on myös muistaa, ettei herkkyys ole viallisuutta ja vaikka olet kenties uskonut ulkona olevan isompi energia ja voima kuin sisälläsi, on asia oikeasti päinvastoin.

Affirmaatiot eli itselle ääneen lausutut vahvistuslauseet ovat yksi keino, jonka toimivuutta sinulle kannattaa kokeilla. Lauseita voi olla vaikka:

OLEN VAHVA JA VOIMAKAS.

OLEN ITSENÄINEN JA OMANLAISENI.

OMISTAN OMAN KEHONI.

OLEN OMAN ELÄMÄNI HALLITSIJA.

Voit myös keksiä itsellesi sopivalta tuntuvia vahvistavia lauseita. Tunnustele kehollasi, miltä tuntuu sanoa lauseet. Voitko vastaanottaa sen sanoman ja uskoa niihin. Jos se alkuun tuntuu vaikealta, kannustan kuitenkin jatkamaan. Lauseita voi myös kirjoittaa paperille ja asettaa itselle näkyville esimerkiksi peiliin, vaatekaapin tai jääkaapin oveen, kalenterin väliin tms.

4. askel Itsen hyväksyminen ja rakastaminen

Juurisyihin puuttumisen jälkeen on aika nousta chakroissa sydämeen ja työskennellä neljännen chakran kanssa. On aika ymmärtää, että olet arvokas juuri sellaisena kuin olet, huolimatta siitä, autatko tai pelastatko ketään. Olet rakastettu juuri sinuna.

Tämän chakran vahvistamiseen voit myös käyttää affirmaatioita, kenties peilin edessä käsi sydämellä.

RAKASTAN JA KUNNIOITAN ITSEÄNI SYVÄSTI.

ANSAITSEN TULLA KOHDELLUKSI ARVOSTETUSTI.

ANSAITSEN VAURAUTTA JA RUNSAUTTA ELÄMÄÄNI.

ELÄN HYVÄNTAHTOISESSA MAAILMASSA.

KUNNIOITAN OMIA TARPEITANI.

Miten voit yhdistyä omaan ja universumin rakkauden lähteeseen sydämesi kautta? Voit kokeilla myös luonnossa oleilua ja luonnon kanssa yhdistymistä sekä itsellesi hyviä, sallivia tekoja tehden.

Matka omaan voimaan, rakkauteen ja parantumiseen ei ole lineaarinen vaan usein kovinkin heittelehtivä ja sokkeloinen. Yksi näkemys, miksi ihmiskuntana voimme nyt aika huonosti, on irtaantumisemme luonnosta ja luontoyhteydestä. Täten luonto parantajana ja elementit (maa, ilma, vesi, tuli) ovat hyvin varteenotettavia.

Affirmaatioiden toimivuus voi olla heikkoa, jos sisäisesti niiden uskomiseen on vastustusta. Pyrkiminen siihen, että voi tuntea lauseen totena on tärkeää. Jos huomaa vastustusta niin, ettei lausetta ole helppo uskoa, voi lauseen muuttaa muotoon: HALUAN olla vahva ja voimakas, HALUAN rakastaa ja kunnioittaa itseäni syvästi.

Paraneminen ja itsen kanssa syvempi työskenteleminen on väliin sottainenkin matka ja eikä se matka ole lineaarinen. Vastaiskuja, vanhoihin malleihin putoamista, tunnetyrskyjä, epäilyksiä ynnä muuta tulee takuulla esiintymään ja kun niin käy, muista ettei sinussa ole mitään vikaa.

”Totuus on, ettei asiat oikeasti tule ratkaistuksi.

Ne tulevat yhteen ja hajoavat.

Ne tulevat uudelleen yhteen ja hajoavat uudelleen.

Niin se vain menee.

Paraneminen tapahtuu kun annamme tilaa tälle kaikelle tapahtuvaksi.

Tilaa surulle, helpotukselle,

kärsimykselle ja ilolle.”

~Pema Chödrön~

 

Samankaltaisia ​​artikkeleita

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.