Elämänhaasteena läheisriippuvuus – mitä se on?

Läheisriippuvuus on omassa elämässäni vaikeuttanut ja aiheuttanut mutkia matkaan todella paljon ja useasti. Vaikka olen aiheesta lukenut (mm. Tommy Hellsten, Irene Kristeri, Ben Malinen), ei tieto ole siinä määrin ymmärrystäni lisännyt, että olisin päässyt jollain lailla syvempään itsen auttamiseen. Läheisriippuvuuden esiintymisen hyväksyminen ja ”omistaminen” itsessä olevaksi ei myös ole ollut ihan helpoin asia niellä.

Nautin kovasti Christina Lopesin videoista, joissa hän ottaa haastaviin asioihin myös pintaa syvemmän otteen ja näinpä tartun taas kerran omakohtaisesti koskettavan aiheen parissa käännöstyöhön. Christina esittää videoillaan asiat kaunistelematta ja suoraan, joten sitä on tekstissä tarjolla.

Christinalla on terveysalan tutkintoja, jonka lisäksi hän on käynyt oman pitkän parantajan tiensä ja henkisyyden oppipolut.  Video, jota kirjoituksessani käsittelen, löytyy kokonaisuudessaan tästä linkistä. Christina on tehnyt aiheen parissa työskentelyn tueksi myös työkirjan, joka on ilmaiseksi saatavilla tästä linkistä.

Läheisriippuvuuden varjossa.

HAASTEENA LÄHEISRIIPPUVUUS

Läheisriippuvuus on yksi myrkyllisimpiä ja tuhoisimpia ongelmia, jota ihmisillä ympäri maailmaa esiintyy. Useat ihmiset eivät edes tiedä mitä läheisriippuvuus on tai että heillä itselläänkin on ongelmia juuri tämän asian kanssa.

Mitä läheisriippuvuus on?

Psykologisesti katsoen läheisriippuvainen on ihminen, joka uhraa omat tarpeensa toisten tarpeiden takia. Tällä ei tarkoiteta toisten auttamista, vaan syvemmällä tasolla itsen uhraamista toisten hyväksi. Koska läheisriippuvuudessa ihmisen oman voiman keskus sijoittuu heidän itsensä ulkopuolelle, luo tämä myrkyllisen piirteen suhteisiin. Läheisriippuvaisen ihmisen ollessa todella paljon toisiin ihmisiin suuntautunut ja heidän läsnäolostaan riippuvainen, puuttuu häneltä vahva itsetuntemus.

Toimiminen toisista ohjautuen johtaa kierteeseen, jossa läheisriippuvainen saa ja kokee arvostuksen tunnetta auttaessaan, huolehtiessaan ja pelastaessaan muita. Uhratessa omat tarpeensa toisten tarpeiden takia, he laittavat oman voimansa itsensä ulkopuolelle. Läheisriippuvuutta voi ajatella (suomeksi nimensä mukaisesti) riippuvuutena siinä missä muitakin riippuvuuksia (esim. alkoholi, huumeet…)

Läheisriippuvaiset löytävät itsensä usein toksisista suhteista muiden riippuvaisten kanssa, jossa he yrittävät tehdä kaikkensa pelastakseen toista tajuamatta, että he itsekin ovat yhtälailla riippuvuuden vankeja. Heidän riippuvuuttaan ei kuitenkaan aiheuta alkoholi, huumeet, nikotiini, syöminen, pelaaminen tai shoppailu, vaan toiset ihmiset. Läheisriippuvaiset tarvitsevat toisia tunteakseen olonsa hyväksi, samalla lailla mihin esim. alkoholisti tarvisee alkoholia. Toisia auttaessa häviää hyvin usein ymmärrys omasta riippuvuudesta. Läheisriippuvaisen koko persoonallisuus rakentuu äärimmäiseen tarpeeseen toisten auttamisesta ja täten usein erilaisista riippuvuuksista kärsivät löytävät tuntosarvillaan itsensä läheisriippuvaisen luokse.

Tämä näkemys voi aiheuttaa vastustusta ja saatat haluta kysyä, että mitä huonoa ja virheellistä toisten auttamisessa tai itseni uhraamisessa toisten takia muka on. Ja tässä vastaus: läheisriippuvaiset eivät auta toisia puhtaasta sydämen ystävällisyydestä, altruistisella tavalla.

Läheisriippuvaisen voi olla vaikea myöntää, että oikeasti, syvemmällä tasolla, he auttavat, koska tarvitsevat autettavaa tunteakseen itsearvostusta. Heidän tarvitsee tuntea, että ovat tarvittuja. Kun läheisriippuvaisella ei ole ympärillään ihmisiä, keistä huolehtia, he tuntevat olonsa itsessään huonoksi. Ilman autettavien olemassaoloa heidän identiteettinsä, oma voimansa ja itsearvostuksensa on heikko, ellei kokonaan olematon eikä läheisriippuvainen oikein tiedä mitä tehdä tai kuinka toimia itsekseen.

Usein läheisriippuvaiset kokevat jossain vaiheessa uupumuksen ja monet sairastuvat fyysisesti. He ovat kuluttaneet energiansa toisten hyväksi ja sairastuvat tämän takia. Läheisriippuvaisilla on alitajuntaisessa mielessä herkästi harha, että jos he antavat voimaansa pois, auttavat ja pelastavat muita, voivat he tuntea itsensä voimakkaammiksi. Lopulta siitä tulee illuusio.

Joskus tämä illuusio esiintyy useiden vuosien ajan, koska läheisriippuvainen ei yksinkertaisesti tiedä kuinka toimia toisin, kuin on oppinut koko menneen elämänsä ajan toimimaan. Usein läheisriippuvainen päätyy jollain tavalla romahdukseen tai vaihtamaan myrkyllisestä ihmissuhteesta toiseen, perä perää samaa kaavaa toistaen. Antaessaan oman voimansa ulkopuolelle minkä tahansa suhteen, onko lopulta yllättävää löytää itsensä kärsimyksestä tai ongelmista?

…samaa kaavaa toistaen…

Läheisriippuvuuden syvemmät juurisyyt

Yksi katsantokanta läheisriippuvuuden kehittymiseen on, että lapsuudessa lapsi on voinut tulla fyysisesti tai emotionaalisesti laiminlyödyksi. Kun niin tapahtuu, alkaa hän tuntea erilaisia tunteita, kuten häpeää ja hylätyksi tulon tunnetta. Koska lapsi alkaa helposti heijastaa ympäristöä, jossa tulee laiminlyödyksi, alkaa hän uskoa, ettei hänen tarpeensa ole tärkeitä eikä hän ansaitse tulla huomioiduksi. Alkaessaan heijastaa ympäristöä ja tullessaan siinä laiminlyödyksi, alkaa lapsi sisäistää perheen dynamiikkaa. Tämän myötä alkaa hän tuntea itseään hävettäväksi ja ettei hänen tarpeensa olekaan tärkeitä. Mitkä tahansa ongelmat lapsuudessa voivat vaikuttaa kolmeen alimpaan chakraan ja niiden toimintaan.

Toinen näkemys on, että läheisriippuvuus voi muodostua ilman lapsuudessa tapahtuvaa laiminlyöntiäkin, jos lapsi joutuu ottamaan liian suurta vastuuta liian nuorena. Christina kertoo itse lapsuudessaan ottaneensa vastuuta sairastavasta isästään aivan liian nuorella iällä. Hän kertoo ottaneensa roolin pitääkseen isänsä turvassa, terveenä ja hyvinvoivana. Kun hänen isänsä sitten sairastui, koki hän sen omaksi epäonnistumisekseen ja tunsi paljon häpeää.

Tämä on esimerkki tilanteesta, jossa lapsi voi joutua liian suuriin saappaisiin ja tapahtuu usein silloin kun aikuiset ympärillä eivät jostain syystä pysty itse ottamaan vastuuta ja lapsi kokee pakotetta astua rooliin. Tämä voi aiheuttaa läheisriippuvuutta aikuisena ja syy-yhteys lienee ymmärrettävissä.

Perhekonstellaatiotyöskentelyssä olen oppinut, että usein tämä pienenä otettu auttaja ja vastuurooli tapahtuu osittain annettuna ja osittain itse otettuna ja se kaikki tapahtuu lähtökohtaisesti rakkaudesta, vaikka aiheuttaakin pidemmän päälle kärsimystä.

Kun lapsuudessa on liian nuorella iällä ulkopuolistanut itsensä ja alkanut toisen hoivaajaksi, luo ihminen oman arvon tunteensa hoivattavaan kohteesen. Tällöin tuntee kaikki tunteet toisen olojen kautta, kuten esimerkiksi häpeää, jos hoivattava ei voi hyvin ja hyvää oloa, kun hoivattava voi hyvin. Tällöin on jo lapsena kietonut oman identiteettinsä hoidettavan sairauteen tai ongelmaan. Myös, jos lapsuudessa elää perheessä, jossa vanhemmat eivät voi hoitaa omaa aikuiselle kuuluvaa aluetta, joku lapsista yleensä ottaa vastuun muista sisaruksista. Tämänlaiset tapaukset vaikuttavat kolmen alimman chakran toimintaan ja alkavat usein aiheuttaa läheisriippuvuutta jo nuorella iällä.

Energiakeskusten eli chakrojen vaikutus läheisriippuvuudessa

Henkisellä tasolla ja energia-alkemistisesti asian tarkastelu auttaa pääsemään syvempiin juurisyihin. Alkemiatasolla läheisriippuvainen saa energiaa tai itsearvostusta antamalla oman voimansa toisille. Se voi vaikuttaa aika ristiriitaiselta ja jopa järjenvastaiselta, että antamalla omaa voimaa pois voikin tuntea itsensä vahvemmaksi tai hyväksi. Ja tavallaan se onkin järjenvastaista.

Läheisriippuvuuden muodostumiseen vaikuttaa useampi asia. Energisesti ajatellen juurisyyt ovat kolmessa alimmassa chakrassa. Chakrat ovat kehon energiakeskuksia. Ne on helpointa hahmottaa pyörteinä, joista jokainen säteilee erilaista energiaa. Kaikkien chakrojen energia on terveyden, hyvinvoinnin ja onnellisuuden kannalta tärkeää.

Seitsemän päächakran sijainti keholla

Kolme alinta chakraa ovat lapsuudessa ensimmäisiksi toimintaan astuvia ja hallitsevia ja niiden ongelmien on myös mahdollista alkaa kehittyä silloin. Ihmisellä, joka ei ole läheisriippuvainen, sijaitsee oman energian keskus ylävatsalla, toisen ja kolmannen chakran (eli navan alapuolen ja pallean) välillä.

Energeettisesti todellinen juurisyy läheisriippuvuuteen katsotaan olevan epätoiminnallinen sakraalichakra (toinen chakra).

Sakraalichakraa pidetään meidän seksuaalisuuteen liittyvänä chakrana ja voi aiheuttaa ihmettelyä, kuinka muka seksuaalisuus-chakralla on tekemistä läheisriippuvuuden kanssa. Sakraalichakra ei ole kuitenkaan vain ja ainoastaan seksuaalisuuteen liittyvä. Oikeasti toinen chakra on ensimmäinen ihmissuhteisiin ja vuorovaikutukseen liittyvä chakra. Ja tällä ei tarkoiteta vain seksuaalisia ihmissuhteita, vaan aivan kaikkiin ihmisiin liittyviä suhteita.

Juurichakra kehittyy ensimmäiseksi ja sitä pidetään heimoenergia-chakrana. Se on ryhmään kuulumisen keskus eikä siinä ole individuaalisuutta. Vauvana, juuri synnyttyäsi, kuulut osaksi perhettä ja olet kietoutuneena yhteen perheesi kanssa.

Toisen chakran alkaessa heräillä toimintaan, alkaa lapsi tuntea yksilöllisyyttä ja siirtyy tällöin heimoyhteyden tiedostamisesta kohti oman yksilöllisyyden tiedostamista. Tässä chakrassa ei olla enää kietoutuneena toisiin, vaan yhteydessä ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Tämän takia toinen chakra on tärkeä ihmissuhteissa.

Koska läheisriippuvuus on riippuvuutta ihmissuhteissa, voi toisen chakran epätoiminnallisuus vaikuttaa läheisriippuvuuden ilmentymiseen.

Toinen näkökulma liittyen sakraalichakraan on, että siinä sijaitsee myös meidän yksilöllisyytemme voima. Oma voima alkaa sakraalichakrassa ja kasvaa vahvemmin voimaansa kohti kolmatta chakraa. Toinen chakra on äärimmäisen tärkeä oman voiman ylläpidossa yksin tai suhteessa muihin.

Läheisriippuvaisena alkaa toiseen chakraan liittyen kehittyä äärimmäsen haitallinen kierre. Kun annat energiasi ja voiman itsesi ulkopuolelle, jollekin toiselle, alkaa energia toisesta chakrasta vähentyä. Mitä heikommaksi se tulee, sitä enemmän tarvitsee hakea energiaa toisista ihmisistä. Ja mitä riippuvaisemmaksi ja takertuvaisemmaksi toisista tulet, sitä enemmän tarvitsee toisia pelastaa ja näin koko ajan enenevässä määrin oma energia vähenee. Tämä energiakierre on tärkein asia, joka tarvitsee korjaamista läheisriippuvuuden kanssa työskennellessä. Ja tämän takia asian käsittely pelkästään terapiassa ja mielen tasolla sen pyörittäminen ei auta aina asiaa. Niin kauan kuin energiat toisessa chakrassa eivät ole kohdillaan, ei parantumista voi tapahtua.

Jottei kirjoituksesta tule liian pitkä, jätän sinut nyt makustelemaan ja muhittelemaan kaikkea tähän tekstiin liittyvää ja kirjoitan kokonaan toisen tekstin sisältäen TOP 10 läheisriippuvuuden ilmentymät sekä neljä askelta läheisriippuvuuden hoitoon.

Löytäessäsi itsesi tämän tekstin myötä miettimässä, oletko ehkä läheisriippuvainen, muista, ettei siinä ole mitään huonoa, vaikka niin olisikin. Sinä et todellakaan ole yksin, vaan tämän samaisen asian kanssa elää moni ihminen nykyajassa. Moni ehkä autuaan ymmärtämättä ja tietämättäänkin. Kirjoituksen, niinkuin videonkaan, tarkoitus ei ole lisätä häpeää aiheen parissa, vaan päinvastoin purkaa sitä. Kun teemme näkymätöntä näkyväksi, puramme ylisukupolvisten traumataakkojen otetta.

Loppuun haluan laittaa löytämäni ajatukset muistutukseksi, kuinka monet asiat elämässä eivät ole musta-valkoisesti joko-tai,  vaan sekä-että.

Asioita, jotka voivat olla yhtäaikaa totta:

Vanhempasi tekivät parhaansa JA heidän valintansa satuttivat sinua.
Rakastat jotain ihmistä JA tiedät, ettei ole terveellistä olla siinä suhteessa.
Seuraavan askeleen ottaminen pelottaa JA tiedät sen olevan oikea suunta.
Haluat toimivan parisuhteen JA selvittämätön trauma tekee siitä vaikeaa.
Pelkäät epäonnistumista JA uskot itseesi.

 

Lue myös:

Läheisriippuvuuden tunnistaminen ja energeettinen itsehoito

Samankaltaisia ​​artikkeleita

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.