Hyväksyvä tietoinen läsnäolo on avain mielen vapauteen

Hyväksyvä tietoinen läsnäolo on avain mielen vapauteen

Mitä on vapaus ja miten se ilmenee arjessamme ja elämässämme, vaikka arki on paljolti työrytmin ja aikataulujen sanelemaa? Miten vaalia vapautta omassa arjessaan ja onko se itsekästä toimintaa?

Teemana vapaus on mielenharjoittajalle aina ajankohtainen, kiinnostava ja inspiroiva aihe.”

Teemana vapaus on mielenharjoittajalle aina ajankohtainen, kiinnostava ja inspiroiva aihe. Niin moni asia sitoo meitä aloillemme ja pitää otteessaan: perhe, työ, tämän hetkiset olosuhteet…. Vai sitooko sittenkään, voiko myös näissä asioissa piillä vapauden siemen? Voisiko olla, että ne maadoittavat meidät omaan arkeemme, mahdollistavat toimijuutemme ja osallisuutemme, antavat meille raamimme toimia ja kehittyä elämässä kuitenkin vapaasti tehden valintoja. Lisäksi meillä on täysi vapaus asennoitua omaan elämäämme, arjen olosuhteisiimme, vapaa-aikaamme sillä asenteella, jonka valitsemme. Tuo vapaus edellyttää oman elämäntilanteensa äärelle pysähtymistä. Silloin syntyy tilaa tarkastella asioita, niihin liittyviä uskomuksia, ajatuksia, tunteita, käyttäytymismalleja ja vuorovaikutusta. On mahdollista irrottaa samaistumistaan ”totena pitämiimme” asioihin, jotka eivät enää palvele elämäämme ja nähdä syvemmälle. Lisäksi meillä on valinnan vapaus aina sen suhteen, mihin haluamme keskittyä, se mihin kiinnitämme huomiomme yleensä lisääntyy ja kasvaa elämässämme. Meillä on vapaus myös unelmoida ja toteuttaa unelmiamme, muuttaa elämämme suuntaa pienin askelin ja toimin, kun niin haluamme tai näemme tarpeelliseksi.

Rauhan toivo, rauha meissä, öljyväri pahville, 2024

”Vapaus edellyttää vastuuta omasta toiminnastaan ja sitä, että pyrkii toimimaan arjessaan eettisesti oikein”

Minulle vapaus liittyy myös huolettomuuteen, siihen, että arjessani voin elää huolettomasti ja nauttien elämästä aina siellä, missä olen ja mitä teen. Jotta taas se on mahdollista, on omat valinnat ja toiminta oltava eettisesti kestäviä ja omien arvojen mukaisia, muuten tunnemme jatkuvasti syyllisyyttä tai muita ikäviä tunteita, joihin olemme sitten sidoksissa. Vapaus edellyttääkin vastuuta omasta toiminnaastaan ja sitä, että pyrkii toimimaan arjessaan eettisesti oikein, arvostaen itseään, kanssakulkijoitaan, luontoa, ympäristöä, kaikkea sitä, mitä tunnemme olevamme ja minkä keskellä ja ympäröimänä kulloinkin elämme.

Tietoisuus vapauttaa meidät olemaan oma itsemme”

Maailma ja erilaiset yhteisömme eivät aina ota meitä avosylin vastaan, joskus koemme torjuntaa ja tulemme jopa väärin kohdelluksi tai jopa syrjityksi ominaisuutemme tai vain toisen asenteiden, ahneuden tai edun vuoksi. Se on tätä maailmaa, ja vaatii rohkeutta olla siitä huolimatta oma itsensä sopeuttamatta itseään vallitseviin normeihin, mikäli ne eivät ole itselleen sopivia ja kutsuvia. Vaatii tiedostamista tunnistaa meihin kohdistuvat vaatimukset, ne jotka tuntuvat tulevan ulkopuoleltamme ja myös ne, jotka ovat omia sisäisiä vaatimuksiamme: siitä mitä meidän täytyy olla ja millainen maailman tulisi olla, jotta voin olla tyytyväinen. Tietoisuus vapauttaa meidät elämään, olemaan oma itsemme, näkemään, kokemaan, aistimaan ja toimimaan luonnollisella tavalla omien arvojemme mukaan oikeudenmukaisuutta kunnioittaen ja vaalien.

 

Sarjasta Retriitti, puhdas hetki, öljyväri kankaalle, 2018

Meillä jokaisella on omanlaiset luontaiset tapamme hiljentyä ja antaa tilaa itsellemme ja mielellemme rauhoittua”

Ukrainan sota alkoi 2 v sitten 23.2.2022, se järkytti aika lailla koko Eurooppaa ja maailmaa. Uutistulva ja sodan raakuudet loivat ahdistuksen ja pelon ilmapiiriä, se tuntui lamaannuttavalta. Toki on helppo jättää uutiset väliin, mutta nykyihmisinä haluamme olla ajan tasalla ja tietoisia myös maailman tapahtumista. Pelolle ja lamaantumiselle ei kuitenkaan tule antaa valtaa. Minun tapani oli purkaa syntynyttä ahdistusta meditoimalla ja piirtämällä. Aloitin piirustushaasteen pienille korttipohjille, joissa piirsin aina saman ihmisen aihion yksi kerrallaan ja jatkoin piirustusta vapaasti antaen viivan seikkailla ja kuvan syntyä hetki hetkeltä suunnittelematta tai yrittämättä hallita sen syntyä millään tavalla. Piirtämisessä tuntui olevan ihmeellistä voimaa, se sai minut palaamaan elämän äärelle ja maadottumaan tähän hetkeen. Meillä jokaisella on omanlaiset luontaiset tapamme hiljentyä ja antaa tilaa itsellemme ja mielellemme rauhoittua. Se voi olla kävely luonnossa, pyöräily, käsityöt, liikunta tai mikä tahansa toiminta, jolla on voima saada meidät läsnäoleviksi, jolloin palaamme ikään kuin luonnolliseen tilaamme ja vapaudumme lamaannuttavista tunteista. Se ei tarkoita ikävien asioiden sivuuttamista tai pois työntämistä, vaan toimii meidän herättelijänä tähän elämään, siihen hetkeen ja todellisuuteen, missä olemme.

Vapaus, ilmentymiä ajassa ja tilassa, piirustushaaste, 2023.

Rauha ja vapaus ovat meillä kaikilla olemassa ainakin mielen potentiaaleina”

Ahdistuneena ja lamaantuneena emme ajattele selkeästi, tarvitsemme tietoisuutta ja selkeyttä kannattelemaan elämäämme, toimintaamme ja ihmissuhteitamme. Ainoa tapa on säilyttää kosketuksensa rauhaan ja vaalia vapautta omassa elämässään. Rauha ja vapaus ovat meillä kaikilla olemassa ainakin mielen potentiaaleina, hätääntyneenäkin voimme kääntyä sisään päin ja luoda kontaktia sisäiseen rauhaamme, vaikka se tuntuisi olevan kadoksissa. Aistimalla kehoa ja siirtämällä huomiomme pään seutuvilta alemmas kehoomme voimme löytää kehostamme pienen rauhallisen pisteen. Antaessamme täyden huomiomme tuolle rauhalliselle pisteelle, se voi lähteä laajenemaan ja lopulta rauhoittaa levottoman mielen tilanteesta riippuen ainakin hetkellisesti. Jos tämän onnistuu kokemaan kerran, voi oppia luottamaan siihen, että rauha on olemassa, ja siihen voi löytää kontaktia tilanteesta riippumatta. On lohdullista ja toivoa tuottavaa huomata, ettei olekaan tilanteiden armoilla, vaan jo huomion siirtäminen voi rauhoittaa ja tuoda tilaa mieleen, jolloin selkeys voi jälleen palautua. Silloin voimme olla taas vapaasti oma itsemme ja toimia tilanteen edellyttämällä tavalla luonnollisesti ja vapaasti.

Samankaltaisia ​​artikkeleita

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.