Herkkis, muista supervoimasi ja tunnista ansat. Nyt parannetaan maailmaa!

Onko tunnemaailmasi intensiteetiltään voimakasta? Aistitko herkästi toisten tunnetiloja? Näetkö näkyvän taakse? Lisäksi sinulla saattaa olla paljon pelkoja, vilkas unimaailma ja yliajattelu voi olla melkoisen tuttu matkakumppani. Toisaalta sinulle on helppoa yhdistyä toisen kanssa tunnetasolla, lukea energioita ja ymmärtää ilman sanoja. Ehkä olet myös kosketuksissa ylimaalliseen, mikä on sekä rikkaus että haaste, sillä elämässä on tämän johdosta upeaa syvyyttä mutta joudut tekemään keskivertoa enemmän työtä pysyäksesi hyvin maadoittuneena.

Minun on täytynyt sulkea itsessäni paljon herkkyyteni takia. Vasta aikuisuudessa olen yhdistynyt uudestaan sen kauneuteen. Edelleen olen monesti väärinymmärretty, mutta nyt onneksi tiedän, että kyse ei olekaan viallisuudestani vaan persoonallisesta tavastani kokea ja aistia maailmaa. Se ei ole oikea tai väärä, vaan ainoastaan erilainen kuin valtavirta.

Herkkiä on monenlaisia aina ujoista ja vetäytyvistä elämyshakuisiin ekstrovertteihin. Tietyt piirteet kuitenkin yhdistävät heitä kaikkia, kuten tunteiden intensiteetti ja voimakkaat aistihavainnot. Informaatiota kerääntyy ympäristöstä mielettömät määrät osittain tiedostamattakin ja siksi ylikuormittuminen on yleistä.

Herkkyys on kuin avain ja lukko. Tunteiden ja aistihavaintojen intensiteetti kuormittaa, kunnes itsetuntemus kasvaa ja herkkyys kääntyy voimavaraksi.

Koska olen käynyt herkkyyteni nurjan puolen pohjamutia myöden läpi, on fokukseni ollut viime vuodet vahvasti siinä, kuinka voin elää piirteideni kanssa täyttä ja yltäkylläistä elämää. Olen tiivistänyt havaintoni seuraavasti: Tunne itsesi, sitoudu itseesi ja ole joka hetki itsesi puolella. Tiedä rajasi, mutta anna monivivahteisen ja syvän aisti- ja tunnemaailmasi kanavoitua vapaana virtana näiden itseäsi suojaavien rajojen puitteissa.

Monesti herkkis ajautuu päinvastaiseen toimintaan, eli hän tulee satuttavien kokemusten raippaamana ylivarovaiseksi. Päälle päin liikettä saattaa olla hyvinkin paljon (kompensointi), mutta pinnan alla vallitsee massiivinen jumitila.

Rakkaus ei tunne rajoja?

Aito yhteys itseen, elämään ja muihin ihmisiin on syvyyssuuntaista. Annan eniten maailmalle hyvää, kun ammennan koko sydämeni pohjasta loputonta rakkauttani, mutta pidän samalla itseni syvästi juurtuneena maallisiin lainalaisuuksiin ja realiteetteihin. Tässä tiivistyy herkkyyden kaksi puolta.

Olen langennut monesti hyväuskoisuuteni ansaan. En voi käsittää, että kun näen hyvän toisessa, hän ei näekään sitä itsessään. Todellisuudessa herkkisihminen ei ole hölmön sinisilmäinen, vaan uskoo sielustaan asti rajattomaan valoon ja rakkauteen ja katsoo toisia sydämen silmin. Hänen maailmassaan on vaikea yhtälö hyväksyä pahuus joksikin todelliseksi tuntiessaan samalla vahvaa yhteyttä ainoaan totuuteen. Tullessaan tietoisemmaksi, hän oivaltaa pahuuden kumpuavan ihmisen yhteydettömyydestä itseensä ja elämän ytimeen, rakkauteen. Tämän ymmärryksen valaisemana alkaa tapahtua parantumista, mutta samalla hän kokee maailmantuskan sydämessään yhä intensiivisemmin. Omien varjoisten polkujensa kulkemisen kautta hän näkee ihmisten kärsimyksen ytimeen selvemmin kuin koskaan.

Kuulostaa jo aikamoiselta pyhimykseltä, mutta totuus on kuitenkin toinen, sillä varsinkin hän kamppailee pimeimmistä pimeimpien syyllisyyden ja häpeän tunteiden kanssa ja kohdistaa useasti paljon vihaa itseään kohtaan. Tästä voi seurata aika synkkiä elämänkäänteitä, tuskan polttamia siltoja ja dramaattisia ihmissuhdedynamiikkoja. Erilaiset addiktiot ovat tuttu matkakumppani. Läheisriippuvaisuus on yleistä. Tämä kaikki edellä mainittu on oma syklinsä ennen yhdistymisen matkaa takaisin kohti herkkyyden lahjaa, matkaa, jonka on määrä valjastaa herkkiksen supervoimat.

Oman voiman muistaminen ja omistaminen on henkinen turvasatama

Jotta herkkiksen jatkuva kompastelu lakkaisi, on tärkeää tulla yhteyteen omaan voimaan ja ammentaa siitä käsin elämänsä jokainen valinta. Tämä voima ei ole kovaa tai kylmää, se ei liity valtaan tai kontrollointiin. Oma voima on pehmeän antautuvaa ja vastaanottavaa, itseensä ja elämään luottavaa ja kuitenkin vaistoihinsa ja intuitioonsa vahvasti nojautuvaa. Se antaa kaikkien kukkien kukkia, ravitsee ehdottomalla rakkaudellaan, ammentaa myötätunnon lämpöä ja luo tarvittavaa suojaa. Sisäiset ja ulkoiset rajat ovat niin ikään keskeisiä tunnistaa. Jos kohtaat sisimmässäsi hiljaisen tietämyksen, että tässä kohtaa kannattaa suojata itseä, kuuntele. Juuri se kasvattaa kykyäsi navigoida kaksinaisuuden maailmassa.

Toisaalta saatamme samalla sulkea itsemme hyvältä, sillä rajat saattavat syntyä myös pelosta käsin.  Siksi tarvitsemme luottamusta siihen, että kun rakkaus virtaa vapaasti, totuus on läsnä. Kun totuus on läsnä, hyvä voittaa aina. Aidot tarkoitusperät, hyvät aikeet ja viattomuus ovat yhtä elämän todellisen olemuksen kanssa. Elämme vain sellaisessa maallisessa tiheydessä, että tulokset eivät näy heti taikka ole ilmiselviä. Joskus tilanteen linjautuminen tarvitsee aikaa.

Kiltteys ei kruunaa ketään?

Ei silloin, kun se syö hyvinvointiasi joko fyysisesti (kuten väsymys, sairaudet), psyykkisesti (kuten masennus, mielialahäiriöt) tai henkisesti (kuten heikentynyt usko/toivo/luottamus itseen/elämään). Mutta kiltteys on suurin voimavarasi, kun siihen sekoittuu sopivasti nöyryyttä, viisautta ja sydäntä. Olethan törmännyt useasti tilanteisiin, jossa kiltteyttä, anteliaisuutta tai hyväntahtoisuutta käytetään omaksi itsekkääksi hyödyksi? Silloinkaan sinun ei tarvitse olla huolissaan, sillä voit muuttaa suuntaasi hetkessä.

Anna kallisarvoista energiaasi sinne, mistä hyvää virtaa myös takaisin. Lakkaa antamasta, jos kukaan ei vastaa.

Monet iloitsevat energioissasi kylpemisestä, mutta saattavat täyttää sillä omat tyhjiönsä ja lähteä taas jatkamaan samoilla vanhoilla kaavoilla eteen päin. (Sivuhuomautus: onko tämä lopulta myötätuntoa toista kohtaan? Tuhannen taalan paikka oivaltaa jotakin tärkeää.) Silloin sinulle jää väsynyt ja himmeä olo. Voit huomata todella konkreettisesti, miten joku toinen kävi ottamassa energiakapasiteettiasi itsellensä antamatta mitään takaisin. Energiasyöppöinä olemme ainoastaan unohtaneet oman voimallisuuden, täydellisyyden, jumaluuden. Olemme jumittaneet uhritilaan ja taustalla on hyvin koskettavia ja myötätuntoa herättäviä juurisyitä, surullisia tarinoita. Mutta onneksi meillä jokaisella on mahdollisuus voimaantua ja tulla takaisin kotiin itseemme.

Maailmassa käydään jatkuvasti energeettistä kamppailua ja näemme tämän hyvin fyysisellä tasolla luonnonvarojen ylikulutuksena, valtataisteluina ja muina valtapeleinä. Emme ole tästä kovin tietoisia, vaan tuo kaikki on suuren unohduksemme lopputulosta. Olemme unohtaneet, keitä olemme ja että elämän kauneus on omissa käsissämme. Olemme unohtaneet, että kaikille on riittävästi, kunhan tuomme henkisen ja fyysisen vaihdantataloutemme uudelle tasolle. Ihanaa, että henkinen evoluutio vie meitä eteen päin, ja kun olet tietoisesti tällä matkalla mukana, saat nauttia matkan jokaisesta käänteestä.

Sydämen muotoinen tarina

Herkkyys on parhaimmillaan kykyä olla täysin auki elämän syvyydelle. Rajaton herkkis – puhutaan uskomattoman syvästä kärsimyksestä. Herkkis tiedostavalla elämäotteella ja vahvalla kehoyhteydellä – silloin ollaan elämän todellisen hyvyyden ja kauneuden äärellä. Silloin tehdään maailmasta parempaa paikkaa aivan absoluuttisen varmasti. Ei kaunopuheita vaan tekoja. Tasapuolista energeettistä vaihdantaa, synkroniaa ja kasvua yhä laajemmaksi. Aitoja yhteyksiä, todellista kuulluksi ja nähdyksi tulemista. Syvää, parantavaa, maailmaa muuttavaa.

Oma intuitio, sen harjoittaminen ja luottamuksen kasvattaminen intuition tuomaa sisäistä tietoutta kohtaan, on avain. Keskity kaikissa elämäsi käänteissä vain ja ainoastaan sen vahvistamiseen. Ole armollinen ja kärsivällinen – löydät varmasti tiesi takaisin. Nimittäin siellä on todellinen kotisi, omassa syvimmässä turvasatamassasi.

Yhdisty siispä joka hetki sisäiseen tietämiseesi ja ole valppaana ulkoisista virtauksista. Ota vastaan se informaatio ja vain niiltä osin, kuin se sinulle näyttäytyy kehoviisaudessasi oikeaksi, päästä kaikki muu jatkamaan matkaansa. Sinun totuutesi on yksilöllinen, niin kuin jokaisen muunkin. Kerää palasia matkan varrelta ja yhdistele ne sinun sydämesi muotoiseksi. <3

Herkkis, näin kaihdat ansat ja vahvistut herkkyytesi voimassa:

  • Vahvista kehoyhteyttä. Keho on tärkein navigointijärjestelmämme dualistisuuden maailmassa. Herkän elämässä tapahtuu helposti täysi poiskykeytyminen yhteydestä omaan kehoon, kun omat tunteet ja ulkopuolelta tuleva energeettinen informaatio on toisinaan jopa sietämättömän intensiivistä. Harvemmilla 80-luvun lapsilla ja siitä taakse päin on ollut tarpeeksi ulkoista tukea näiden kehollisten tuntemuksien käsittelyyn. Kun alamme aikuisuudessa yhdistymään kehoomme uudestaan, joudumme todennäköisesti käymään läpi traumakerroksia. Onneksi nykyään on apua, tukea, informaatiota ja ymmärrystä näiden kerroksien purkamiseksi.
  • Harjoittele rajojen asettamista. Olen henkilökohtaisesti todella kyllästynyt tähän aiheeseen ja turhautunutkin siitä, kuinka iso oppiläksy tämä on elämässäni ollut ja kuinka edelleen erilaisten kokemusten kautta saan tästä tuntuvaa harjoitusta. Mutta silti tätä aihetta ei voi kieltää. Maailmassa on pahuutta. Piste.
  • Ilmaise totuuttasi rohkeasti. Olemme mestareita sopeuttamaan itseämme erilaisiin energeettisiin ympäristöihin ja mikä suurin uhka (vaikka kylläkin myös vahvuus ja mahdollisuus), myös toisten ihmisten kokemus- ja näkemysmaailmaan. Silloin käy niin, että olemme yhtäkkiä aivan hukassa itseltämme ja elämmekin jonkun toisen elämää. Siinä ei ole mitään mistä syyllistyä tai pahoittaa mielensä, sillä se on oikeastaan aika kaunis piirre. Kuitenkin on tärkeää pysyä tietoisena omasta totuudestaan ja sanoa ne sanat suustaan jokaisessa tilanteessa ja antaa niiden tekojen puhua puolestaan, jotka ilmaisevat paikkasi tällä miljardien totuuksien planeetalla.
  • Lähde mahdollisimman pian pois satuttavasta tilanteesta. Löydämme itsemme elämämme aikana näistä melkoisen useasti. Se liittyy sisäsyntyiseen uskoomme rajattomasta hyvyydestä. Enkä vieläkään suostu uskomaan, että humanistinen ihmiskäsitys olisi fantasiamaailmaa. Kuitenkin, mikäli olet alistetussa asemassa tai joku käyttää hyväksi kiltteyttäsi, lähde pois. Sinussa on voima, uskomaton voima. Pystyt siihen sillä hetkellä, kun muistat leijonasydämesi rohkeuden ja vahvuuden. Juokse niin kauas kuin pystyt ja luota siihen, että lopulta löydät sun ihmiset. Sun rakkausperheen.
  • Opettele luottamaan uudelleen vaistoihisi. Usein on niin, että joku on joskus saanut sinut uskomaan, että vaistosi ovat väärässä ja ajatuksesi satutarinaa. Tätä sanotaan gaslightingiksi. Joku, jolla on valta sinusta, sumuttaa omaksi hyväkseen 100–0. Hän on kokenut kykysi nähdä jokaisen ihmisen bs:n taakse valtavaksi uhkaksi turvallisuudelleen. Siksi tuo valo, joka on osoittanut suoraan hänen pimeimpään nurkkaansa, on täytynyt saada sammumaan. Keinolla millä hyvänsä. Pienen lapsen voi helposti saada manipuloitua uskomaan, että mitä hän vaistoaa ja tietää todeksi, on vain mielikuvitusta tai muuten vain väärin koettu tai tulkittu. Tämä jää soimaan sisäiseksi lannistajaksi niin kauaksi aikaa, kunnes tulet tietoiseksi ja kehität vastaäänen – tulet itsesi parhaaksi ystäväksi.

Samankaltaisia ​​artikkeleita

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.