Yksinaisyydesta yhteyteen oman itsen kohtaaminen ja ykseydelle avautuminen