Raskaus pyhänä siirtymäriittinä

Naisen elämässä on monia suuri siirtymäriittejä, jotka aktivoivat kohdunmuistia ja herättävät naista omaan potentiaaliinsa sekä henkiseen tehtäväänsä tässä elämässä. Yksi suurimmista siirtymäriiteistä on raskaus ja äidiksi tulo. Tällä hetkellä kulttuurissamme on ollut katkos näiden siirtymäriittien todellisen merkityksen ymmärtämiseen ja sen kunnioittamiseen. Se näkyy siinä, miten kohtaamme raskaana olevat naiset, miten kulttuurissamme suhtaudutaan synnytykseen ja äitiyteen ylipäänsä. Synnytys kuitenkin koskettaa meitä kaikkia vähintään kerran elämässämme ja se kuuluu meille jokaiselle. Uskallan jopa väittää, että se miten yhteiskunnassamme kohdellaan synnyttävää naista ja synnytyksiä on suoraan verrannollinen koko yhteisön todelliseen hyvinvointiin ja tietoisuuden tilaan. Luonnosta irtautumisen seuraukset olemme saanet kokea kirpeästi; raskautta pidetään lähestulkoon sairautena, synnytyksiä hoidetaan irrallaan kokonaisuuden ja tämän pyhän siirtymäriitin ymmärtämisestä ja äidit jäävät liian usein täysin yksin vailla oikeaa yhteisön tukea. Tämä tarina on eletty. On aika alkaa punoa uutta köyttä, joka nostaa meidät jälleen voimaamme ja toisiamme rakkaudellisesti tukemaan!

Sielun laulu

Uuden sielun tuominen tänne planeetalle on todella suuri kunnia ja merkittävä tehtävä. Erään afrikkalaisen heimon mukaan nainen saa vision lapsestaan jo ennen raskaaksi tulemista, hänelle kanavoituu sen sielun laulu, joka on tulossa hänen lapsekseen tähän maailmaan. Tämän sielun laulun muistamisella on suunnattoman suuri merkitys monella tasolla. Se muistuttaa meitä tehtävästämme ja alkuperästämme, yhdistäen meidät korkeampaan tietoisuuteen ja luonnon yhteyteen. Nainen, joka muistaa lapsensa laulun, tietää että juuri hänet on valittu tämän sielun äidiksi, eikä se ole sattumaa. Nainen alkaa kenties jo valmistella kehoaan vastaanottamaan tämän sielun kohdussaan kasvamaan ja yhteisön tuella aloittaa siirtymäriittinsä, tuomaan uuden heimonjäsenen tietoisesti ja rakkaudella maan päälle. He, jotka muistavat sielunsa laulun ovat voimassaan väkeviä ja he muistavat yhteytensä elämän kiertokulkuun, sen sykleihin ja syntymän ja kuoleman merkitykseen siirtymänä maailmojen välillä.

 

Raskaus-aika on naisen elämässä todella herkkää ja pyhää aikaa ja silloin naisen energia kääntyy luonnostaan sisäänpäin, keskittyen uuden elämän kasvattamiseen. Nainen on ns. porttina kahden maailman välillä, tuomassa lapsensa sielua tänne fyysiseen muotoon. Itse kävin suuria henkisiä prosesseja läpi raskaus-aikanani, kun kohdusta nousi vanhoja tukahdutettuja tunteita käsiteltäviksi ja puhdistettavaksi. Tämä aika oli syvällistä itsetutkiskelun aikaa, jolloin halusin rauhoittaa elämäni ja syventyä vain synnytykseen valmistautumiseen ja tähän suuren elämänmuutokseen, johon olin astumassa. Vietin paljon aikaa kotona, annoin luvan itselleni vain olla, kokea ja tuntea kaiken ihan läpikotaisin. Teimme myös mieheni kanssa laulun tulevasta sadonkorjuun-lapsestamme, jota laulamalla ilmoitimme ilouutisen sukulaisille ja läheisille. Ymmärrän, että kaikilla ei ole mahdollisuutta vetäytyä omiin oloihinsa koko raskaus-ajaksi, mutta silloin on kuitenkin syytä hidastaa tahtia ja laittaa oma hyvinvointi etusijalle. Raskaus on totisesti fyysinen matka, mutta se on myös hengen ja sielun seikkailu, sekä vauvalle että äidille. Sanotaan, että naisella on suurin voima koko maailmassa, koska hän kykenee tuomaan sieluja tälle puolen! Tähän voi varmasti jokainen äiti samaistua tuntiessaan lapsensa liikkeet kohdussaan. Elämän kasvattaminen sisällään yhdistää meidät siihen ikiaikaiseen mysteeriin, mitä emme voi mielemme avulla selittää mutta hiljentyessämme voimme sydämessämme kuulla sielun laulavan sävelmiään.

 

 kuva: Amy Swagman

 

Maailma muuttuu yksi äiti ja yksi vauva kerrallaan

Raskaus-aika kannustaakin meitä antautumaan kontrollin ja hallitsemisen tarpeestamme ja luomaan yhteyttä sisäiseen viisauteemme. Kontrollista irtipäästäminen onkin ehkä nyky-ihmisen suurin oppiläksy, antautuminen Suuremman voiman johdatukseen. Se ei tarkoita, että antaisimme voimamme pois tai ulkoistaisimme sen, vaan päinvastoin se auttaa meitä yhdistymään todelliseen voimaan sisällämme. Naisen keho on luotu kasvattamaan ja synnyttämään uutta elämää ja meidän kehomme kantaa myös sitä viisautta sisällään. Se voi kuitenkin vaatia irtipäästämistä niistä haitallisista uskomuksista, ajatusmalleista ja ohjelmoinneista, joita olemme nyky- yhteiskunnassa kasvaneena keränneet itseemme. Näitä on tietenkin hyvä tutkia jo ennen raskaaksi tulemista mutta viimeistään silloin ne usein nousevat tietoisuuteemme. Henkinen valmistautuminen synnytykseen on yhtä tärkeää fyysisen valmistautumisen kanssa. Se vaatii itsensä äärelle pysähtymistä ja omien uskomusten ja alitajuistenkin pelkojen kohtaamista. Monet näistä peloista eivät välttämättä ole edes omiamme, vaan ympäristöstä ja muiden tarinoista napattuja.

Patriarkaalisella ajalla todellinen feminiininen viisaus on ollut uinumassa ja alistettuna. Se on näkynyt auktoriteettien hallinnassa olemisella ja ihmisten oman päätösvallan ulkoistamisella. Sen seurauksena synnytykset on siirretty sairaaloihin ja naisen omaa synnytysvoimaa on mitätöity. Nyt olemme siirtyneet jo uudelle aikakaudelle, mutta vielä on muutostyötä tehtävänä. Ja se muutos lähtee meistä jokaisesta. Ottamalla voimamme takaisin, antamalla äänemme kuulua. Jokainen nainen, myös raskaana ollessaan, on oman kehonsa asiantuntija ja tätä kuuluisi kaikkien tukea ja kunnioittaa. Omassa voimassaan seisominen ei tarkoita, etteikö ottaisi apua vastaan silloin kun sitä todella tarvitsee mutta silloin ei myöskään anna muiden peloille valtaa vaikuttaa itseensä eikä suostu itselleen tehtävän toimenpiteitä, jotka eivät tunnu itsestä oikealta tai tarpeelliselta. Käsittelemällä raskautta vain ulkoisen seurannan ja fyysisten mittaustulosten perusteella tekee karhunpalveluksen elämän todelliselle luonteelle. Henkinen valmistautuminen synnytykseen kulkee käsikädessä fyysisen kanssa ja todellinen viisaus asuu aina naisessa itsessään, ei monitorien näytöillä tai testituloksissa. Tukiessamme naista oman voimansa äärelle ja luottamaan kehonsa viisauteen, me olemme rakkauden puolella emmekä anna pelkojemme ohjastaa meitä. Voimaannuttavan raskauden ja synnytyksen tukeminen tulisi olla yhteiskunnassamme etusijalla, ymmärtäessämme sen todellisen merkityksen. Synnytys on tämän siirtymäriitin käännekohta, jossa nainen syntyy itsekin uudelleen ja löytää oman todellisen voimansa äärelle. Kaikkien synnytyksissä mukana olevien henkilöiden tulisi ymmärtää tämä äärimmäisen herkkä tila ja kunnioittaa sekä tukea naisen omaa synnytysvoimaa ja ennenkaikkea luottaa naisen kykyyn tuoda lapsensa tähän maailmaan, rauhassa ja rakkaudessa. Sanonnassa ”Maailmanrauha alkaa synnytyksestä” on vahva totuuden siemen.

 

Pyhä matka äitiyteen

Onneksi nykypäivänä on myös tarjolla entistä enemmän voimaannuttavia kirjoja, kursseja ja piirejä raskaana oleville sekä vahvoja naisia, jotka raivaavat tietä synnytyskulttuurin muutoksentekijöinä. Meillä jokaisella on oma osamme tässä muutoksen luomisessa eikä se tarkoita välttämättä barrikaadeille lähtemistä, vaikka sillekin on paikkansa. Muutos tapahtuu aina ensin sisältä käsin, jotakin loksahtaa paikoilleen ja sen jälkeen teot ovat seurausta tästä oivalluksesta. Jos satut olemaan raskaana, niin radikaalein teko on antaa paljon rakkautta, lempeyttä, aikaa ja syvää läsnäoloa itsellesi. Pysähdy ja kuuntele sieluasi, anna tilaa itsellesi käydä tämä muutosprosessi läpi sitä kokonaisvaltaisesti kunnioittaen. Jokainen voi luoda oman pyhän raskaus- rituaalinsa. Se voi olla oman raskaus- alttarin luomista, jonne kerää tärkeitä esineitä muistuttamaan tästä ihmeellisestä matkasta, joka on alkanut. Se voi olla hiljentymistä päivittäin hengittämään ja luomaan yhteyttä vauvaansa. Se voi olla metsään menemistä ja yhdistymistä Luonto-Äidin kanssa, makaamista sammalien päällä ja kellumista järven sylissä. Voimaannuttava raskaus-valokuvaus itsestä. Mother’s Blessing- juhlat. Hypnosynnytys-retriittiin osallistumista. Se voi olla nauttimista omasta kehostaan ja sitoutumista rentoutumaan joka päivä. Sitoutumista kohtaamaan omat pelkonsa ja epävarmuutensa ja löytämään oman voimansa niiden alta. Sillä raskaus on siirtymistä neidon arkkityypistä äidin voimaan ja se tuo transformaation väistämättä mukanaan. Äidiksi syntyessään nainen tulee kuorimaan vanhan nahkansa ja luomaan sen uudestaan. Äidin voima on puhtaimmillaan sisältäpäin kumpuavaa viisautta. Se on intuition vahvaa voimaa, luissa ja ytimissä asti tuntuvaa sisäistä vaistoa. Ja oman voimansa tunteva nainen uskaltaa kulkea omaa polkuaan myös äitinä rohkeasti rakkaudessa pysyen.

Lisää kirjoittajalta Äiti Maan Ääni

Pyhällä äitiyden polulla

Kaikki elämä on lähtöisin Äidistä (kyllä, isä on aivan yhtä olennainen ja...
Lue lisää

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.