PMS ja PMDD oireet mahdollisuus voimautumiseen – näin teet sen!

Jos PMS tai PMDD oireet ovat ongelmanasi, tämän artikkelin luettuasi sinulla on suuri mahdollisuus muuttaa elämäsi laatua. Autan sinua oivaltamaan miksi ja miten voit löytää PMS tai PMDD oireistasi potentiaalin voimautumiseen kärsimyksen ja tuskan sijaan.

  • Ensin kuvailen sinulle mallin, jonka avulla voit havainnoida mikä tilanteesi on nyt suhteessa voimautumisen mahdollisuuteesi.
  • Sen jälkeen jaan oman ymmärrykseni ja kokemukseni kuun eri vaiheista, joiden ymmärtämistä ja havainnointia tarvitaan siihen, että voimme naisen kehossamme voimautua.
  • Jaan konkreettisen kokemukseni työskentelystä PMDD haasteeni kanssa. (Huomautan että teksti voi tuntua rajulta.)
  • Lopuksi saat konkreettiset toiminta ohjeet kuinka aloittaa muutosmatka oireista kohti PMS ja PMDD potentiaalia.

Muuta PMS ja PMDD oireet potentiaaliksi

Seuraavan mallin avulla voit havainnoida omaa tilaasi suhteessa PMS tai PMDD oireisiisi. Voit selvittää  itsellesi missä kohtaa PMS ja PMDD potentiaalin janalla sinä olet?

PMS ja PMDD miinustila

Tämä PMS tai PMDD oireiden tila syö meitä ja kulutamme elinvoimaamme, kärsimme. Tiedostamattamme tuhoamme elämää, emme ylläpidä sitä.

Nainen on tiedostamaton olemisen tilastaan ja sen laadusta. Hän ei ymmärrä omaa kiertoaan eikä tunnista tarpeitaan. Kiukuttelu ja itkuisuus sekä kaikenlainen muu tunneaaltoilu ohjaa hänen käyttäytymistään. Hän kokee kärsivänsä ja olevansa oireidensa uhri.

Hän kokee ettei voi itse tehdä mitään. Hän saattaa jopa miettiä, että olenko normaali. Pahimmassa tapauksessa oireiden vuoksi hakeudutaan lääkäriin, joka määrää lääkkeet, jotka vain todellisuudessa pahentavat ongelmia kehossa ja mielessä, kun oikeaa syytä oireiluun ei tunnisteta. Tästä voit luke lisää siitä mitä PMS ja PMDD oireista tiedetään ja mihin lääkärit pohjaavat tietonsa sekä siitä, mikä on mm Echart Tollen mukaan henkinen näkökulma naisen kuunkierron vaiheisiin.

PMS ja PMDD nollatila

Tässä tilassa olemme siirtymä vaiheessa. Alamme ylläpitää elämää. Siirrymme pois kärsimyksestä ja selviytymisestä kohti nautinnollista, elämää voimallisesti kehittävää ja luovaa tilaa.

Nainen on herännyt tiedostamaan ja havainnoi omaa olotilaansa ja kiertonsa vaiheita sekä ymmärtää, että voisi itse vaikuttaa PMS ja PMDD oireisiinsa.

Hänellä on herännyt mielenkiinto ja tarve perehtyä sekä oppia tuntemaan omassa olemuksessa ilmenevät kuun vaiheet. Hän haluaa tietää kuinka voi tasapainottaa ja parantaa omaa oloaan kussakin kuun vaiheessa vaiheessa.

Oma kokemukseni on, että siinä vaiheessa, kun pääsee nollatilaan alkaa matka, joka vaihtelee nollasta pitkälle plussaan elämän tilanteiden ja tapahtumien haastaessa tai tukiessa omaa tasapinoa.

Haasteelliset ja stressaavat tilanteet, kuten muutto tai työpaikan muutokset sekä terveyshaasteet tai muut “elämän perusrakenteiden” kehityspisteet voivat aiheuttaa tilapäistä syväsukellusta.

PMS ja PMDD plustila

Nainen on tietoinen olemisen tilastaan ja kiertonsa vaiheista ja osaa jo tukea ja työskennellä itsensä kanssa sekä sovittaa ja rakentaa elämänsä omaan luonnolliseen rytmiinsä. Hän ymmärtää omassa kokemuksessaan, mistä naisena olemisessa on kysymys.

Tässä tilassa PMS ja PMDD oireet ovat muuttuneet todelliseksi kasvupotentiaaliksi. Nautimme elämästä ja kukoistamme itsemme ja toisten hyväksi. Luomme tasapainoisesti yhdessä Elämän kanssa.

Myös Elina Ojaniemi kirjoittaa aiheesta artikkelissaan Kuukautiset – Joka naisen unelma

PMS ja PMDD oireet ja kuun kierron vaiheet omassa kokemuksessani

Havainnoimalla ja ottamalla selvää siitä miten kierron päivät sinun olemuksessasi kulkevat, saat mahdollisuuden tulla tietoiseksi, miten voit hyötyä eri kuun vaiheistasi. Seuraavassa omat havaintoni ja ymmärrykseni.

Lisäksi minun PMS- päiväkirjaani voit lukea täältä.

Kierron päivät 14-28

Tämä aika on kuuenergian, feminiinisen energian aktiivista aikaa, jolloin kaikki fyysistä aktiivisuutta vaativa konkreettinen työ voi osoittautua todella epäoptimaaliseksi ja työlääksi. Useimmiten osoittautuu, että optimaalisinta ja viisainta on keskittyä sisäiseen työskentelyyn ja antaa itselle aikaa ja vain kuunnella sisintä.

Meditaation, henkisten harjoitusten, pehmeiden asioiden kuten luova pehmeä työskentely ja muut “naiselliset” asiat ovat etusijalla. Tätä aikaa voisi kuvaille hallituksi kaaokseksi, mikä on oleellinen osa tasapainoista elämäämme ja sykliemme vaiheita. Hallitsemattomaksi se muuttuu silloin kun sitä yrittää vastustaa.

PMS ja PMDD oireet vaatii huomionsa

Tämä aika on potentiaalista niiden asioiden nousta esiin, jotka tarvitsevat huomiota: henkisen kasvun, sisäisen paranemisen teemat, jotka kulloinkin ovat ajankohtaisia. Tänä aikana kaipaan ympärilleni muita naisia ja naisystäviä sekä hellyyttä, läheisyyttä ja yhdessä hengittämistä vain ollen toisen lähellä läsnä.

Kun tuon ajan antaa itselleen, yleensä hiljaisuudesta nousee mitä ihmeellisempiä oivalluksia ja sisäistä ohjausta jotka ohjaavat kohti niitä tavoitteita joita sydän tahtoo luoda.

Se, miten kierron päivät 14-28 näyttäytyy, on hyvin suurelta osin kiinni omasta toiminnastani ja asennoitumisestani. Mitä laitan suuhuni ja milloin, miten nukun, miten liikun ja hoidan kehollisuuttani, kuinka kunnioitan todellisia sisäisiä tarpeitani sisäänpäin kääntymisen ja sosiaalisten tarpeiden osalta tuona aikana.

Ulkoiset vaikuttimet luovat joko lisähaastetta tai helpotusta, riippuen sen hetkisestä elämäntilanteesta.

Kierron päivät 1-14

Tämä aika on minulla aikaa, jolloin maskuliininen aurinkoenergia minussa on aktiivinen. Tämän energian aallolla syntyvät vaivattomasti konkreettiset fyysiset asiat ja toimet kuten pihatyöt, omat työt, päätetyöt ja mitkä tahansa fyysistä aktiivisuutta ja vilkasta aivottelua vaativat työt.

Tässä kierron vaiheessa olen todella aikaan saava helposti ja vaivattomasti, ellei meneillään ole jokin henkinen eheytymisprosessi, joka vaatii huomionsa. Usein siltikin pystyn melko vaivattomasti säätelemaan ja saamaan aikaan sen mitä on oleellista siihen nähden mitä olin aikonut.

(Onko sinulla ystävä, joka tuskailee asian kanssa? Jaa artikkeli hänelle! Autetaan toisiamme.)

Lue lisää kuusta ja kuun kierrosta Katariinan artikkelista:

Kuun kierto ja kuukautiset

PMDD oireiden purkutyötä

Jaan sinulle nyt käytännön kokemukseni sisäisestä työskentelystä PMDD oireideni purkamiseksi.

Olo tila yltyy inhottavaksi. Ahdistus tuntuu kaulalla ja rintakehällä. Olo on levoton ja raivoisa. Istun meditaatio asentoon ryhdikkäästi selkä suorana, hengitän, tulen läsnä olevaksi kehooni ja siihen kohtaan kehossa, jossa inhottava olo on eniten. Hengitän syvään ja uloshengityksellä irti päästän tuota energiaa.

Mielikuvissani havaitsen märäntyneitä ihmisen raatoja ympärillä. Tämä on vahvaa mielen symboliikkaa. Kuin unikieltä.

Tämä inhottavuus on ilmentynyt viimepäivinä myös fyysisessä maailmassani: koppakuoriaiset eksyvät juomalaseihini, törmään postilaatikkoon, kärpäset lentävät laatikosta, kun avaan kantta, haju on järkyttävä. Laatikossa on märäntynyt eläimen raato.

Läsnäolo auttaa purkamaan oloa

Säilytän huomion tiiviisti siinä kohtaa kehossa, jossa inhottava olo on eniten. Sisäinen puheeni havainnoi olemuspuoliani: naista, lasta, kertojaa, jonka ääni on sangen rankaiseva ja saatanallinen.

Mieleen nousee kuva kärsivästi ja riutuvasta naisesta, joka on raatanut työtä, raatanut fyysistä työtä. Hän likainen ja kärsii syvästi. Raataminen ei riitä, se ei tuo niitä tuloksia, joita halutaan ja vaaditaan. Tietäneekö kukaan edes miksi raadetaan!?

Joskus ihmisen luonnolliset keholliset ilmaisun tarpeet muistuttavat eläintä – kyllä, olemme nisäkäs, maan asukas

Fyysisen kehoni olo tila muuntuu, naamani vääntyy kärsimykseen ja kehoni alkaa pumppaamaan kärsimysitkua. Se päästää ulos sen, mistä mielikuvassa on kysymys.

Energia vapautuu. Kärsimysitkussa kyyneleet valuvat, naama ja kaula ovat kireällä ja suusta pääsee lamaavaa huutoa, joka kuulostaa lampaan tai aasin huudolta.

Kehon liikehdintä lakkaa ja havainnoin olotilaani. Se on hieman helpottunut. Samanlainen painostava tunne rintakehällä ja kurkussa kuitenkin jatkuu. Myös kiukku ja marttyyrikärsimys on havaittavissa, mutta lievempänä.

Meditaatio auttaa tarkkailemaan

Siirryn meditoimaan ohjattua irti päästämismeditaatiota. Istun jälleen ryhdikkäästi selkä suorassa ja kädet sylissä kämmenet kohti kattoa. Havainnoin sisäisiä tapahtumiani ohjatun meditaation myötä.

Voimakas naisen kärsimys, jossa ilmenee miehen, puolison menetys sekä fyysinen ja mentaalinen raataminen vain raatamisen vuoksi sekä näistä ajan kanssa syntynyt voimakas marttyyriolemuspuoli.

 Hengityksen myötä irti päästän ja tarkkailen ilmiöitä sisälläni. Havaitsen riutuvan naisen ja lapset, isän ja miehensä menettäneenä ja raatamisen. Tunnistettavissa on sota-aika ja sota-ajan naisen kärsimys.

Tietoisuus vapauttaa

Hengityksen avulla irti päästän ja irrottaudun näistä historiassa muodostuneista naisen elämän olemuspuolista, jotka ilmentävät kärsimystä tietäen, että en tarvitse niitä enää.

Irrottaudun kärsimyskehosta ja irti päästän voimallisesti ja rauhallisesti.

Antaudun Luojalle täysin, antaudun Jumalallisen isä-äidin syliin. Luotan Luojaani, Elämään joka tietää minusta kaiken.

Kaiken sen mitä minä vasta opettelen tuntemaan. Havaitsen vapautumista ja suurta helpotusta olemuksessani.

Puhdistava ravinto tukee naista kaikissa tilanteissa!

Muuta PMS tai PMDD oireesi potentiaaliksi voimautumiseen näin:

  1. Tiedosta tilanteesi ja hyväksy se, että vastuu omasta voimautumisestasi on sinulla. Hae oikeaa, sinulle sopivaa apua tarvittaessa.
  2. Merkitse kierronpäivät ja kuun liikkeet kalenteriisi (kuun liikkeet löydät täältä)
  3. Aloita PMS tai PMDD päiväkirja, johon kirjaat havaintosi. Minun päiväkirjani löytyy tältä.
  4. Asetu rohkeasti ja armollisesti lempeydellä itsesi äärelle kuulemaan kehoasi ja olemustasi, kun olo muuttuu vaikeaksi. Itsemyötätunnon opetteluun avuksi tämä kirja.
  5. Puhdista ruokavaliosi. Olen tehnyt monta videota ravintoon liittyen, kurkkaa tämä tubesoittolista.

JOS OLET KIINNOSTUNUT  PMS/PMDD OIREIDEN HELPOTTAMISEEN JA OMAN NAISEUTESI ITSETUNTEMUKSEN LISÄÄMISEEN RAKENNETUSTA PIENRYMÄVALMENNUKSESTA TAI VERKKOKURSSISTA, KLIKKAA TÄSTÄ.

 

Samankaltaisia ​​artikkeleita

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.