Numerologia itsetuntemus- ja muutostyökaluna / Tuulia Laine