Naisen pelko ja sen seuraukset

naisen pelko ja sen seuraukset

Nainen on mysteeri.

Hän on hyvä, rakastava äiti, elämän synnyttäjä ja alkavan elämän suojelija. Äiti on minuutemme ja omanarvontuntomme kasvualusta, vuorovaikutuksessa äitiin muovautuu minuutemme. Äiti on perusluottamuksen ja -turvallisuutemme tuoja.

Mutta nainen voi olla myös paha äiti, joka hylkää ja laiminlyö. Hän ei välttämättä osaa rauhoittaa itseään eikä lastaan, tai hän voi sitoa lapsen itseensä ja tekee tästä narsistisen itsensä jatkeen estäen lapsen itsenäistymisen.

Nainen voi myös sitoa ja hallita miestä herättämällä miehessä halun, jota mies ei kykene hallitsemaan, tai nöyryyttämällä miestä seksuaalisesti torjumalla tämän. Naisen kyky lapsia kantavana ja synnyttävänä tekee naisesta seksuaalisesti ylivoimaisen miehen rinnalla. Tämä voi aiheuttaa miehelle riittämättömyyttä ja kyvyttömyyttä.

Miehelle nainen on kaipuun, ikävän ja palavan rakkauden ikuinen kohde. Nainen on haluttava ja samaan aikaan pelottava ja vaarallinen. Huora ja madonna. Hoivaaja ja himon kohde. Tämä ristiriita pelottaa miestä, ja sitä on vaikea käsittää ja ymmärtää. Naista palvottiin aiemmin Äiti Maana, elämän ja hedelmällisyyden jumalattarena.

Molemmilla sukupuolilla on ollut vaikeuksia ymmärtää toisiaan, mikä on johtanut ristiriitaisuuksiin naisen ja miesten välillä, myös yhteiskunnallisella tasolla. Vaikeus ymmärtää voikin johtaa siihen, että otetaan selviytymiskeinot käyttöön.

Nainen syrjäytettiin. Fyysisesti haavoittuvampana ja heikompana naisen on ollut pakko alistua miehelle ja miehisille arvoille. Antiikin kreikan filosofiassa nousi suunnaksi vahva patriarkaalisuus, miesvalta, jota kristinusko ja islam ovat yleismaailmallisesti vahvistaneet.

 

Naisviettelijättäret

Olette varmasti lukeneet satuja tai nähneet elokuvia pahoista äitipuolista, noidista ja naisdemoneista. Mytologioissa ja uskonkappaleissa nainen kuvataan usein viettelijättärenä, pahana ja objektina, jolle on opetettava nöyryyttäen miehelle alisteisuus.

Raamatussa on maininta Lilithistä, Aatamin ensimmäisesta vaimosta, jolle ei kelvannut vain Aatamin tarpeiden tyydyttäminen, ”makaaminen Aatamin alla”, vaan hän vaati tasa-arvoisuutta. Aatami yritti seksuaalisesti alistamalla pakottaa Lilithin nöyräksi ja kuuliaiseksi, jolloin Lilith pakeni Aatamin luota ja hänestä tuli miehiä ja lapsia yöaikaan vainoava demoni.

Myös Aatamin toisesta vaimosta, Eevasta, tuli viettelijätär, joka houkutti Aatamin maistamaan omenaa hyvän ja pahan tiedon puusta. Aatamin vaimojen teot ja myös antiikin ajan mytologiat saivat aikaan ristiriitaisen käsityksen naisesta. Naista arvostetaan, jos hän elää miehen alaisena, mutta viettelijättäret johtavat miehiä kadotukseen. Nainen oli haluttava, mutta samalla pelottava ja miehille vaarallinen.

Kyse on kuitenkin enemmän miesten fantasioista kuin todellisuudesta. Seurauksena oli kuitenkin patriarkaalisuus ja naisten aliarvioimisen ja alistamisen aikakausi, joka jatkuu edelleen, kuten olemme nähneet viime vuoden aikana esiin tulleesta me too -häirinnästä. Valitettavasti koko yhteiskunta, myös naiset, ylläpitävät epätasa-arvoa.

naisen pelko ja sen seuraukset

Naisen tasa-arvon lähteet

Miehet hyökkäävät naista vastaan, koska kokevat tämän uhaksi miehuudelleen. Naisen pelko näkyy parisuhteissa tasa-arvokysymyksinä naisen urasta ja rahankäytöstä. Moni mies haluaa olla perheen pää.

Tasa-arvon esteinä usein pidetään taloudellista riippuvuutta miehistä ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen esteitä. Suomi on ollut edellä kävijä naisten äänioikeuden myöntämisessä ja mahdollisuudessa päästä päättäjäksi. Silti Suomessa useimmiten vakuuttava ja vaikutusvaltainen nainen on yleensä miehinen nainen.

Suomessa sota-ajan naisten työnteko toimi pohjana tulevalle työssä ololle ja kouluttautumiselle. Työnteko ja koulutus on mahdollistanut naisten ammatillisen ja taloudellisen itsenäisyyden, joten naisen ei ole tarvinnut kärsiä huonossa avioliitossa. Toisaalta kuitenkin arjessa näkyy, että naisen erotessa hän jää usein lasten lähihuoltajaksi ja koko perhe kärsii taloudellisesta ahdingosta. Yhden palkkapussi ja elatusapu/-tuki ei useinkaan mahdollista saman elintason ylläpitämistä kuin avi(o)liitossa, mikä voi edelleen vaikuttaa naisen erohaluihin. Pariterapiassa kuulee kuitenkin yhä edelleen yhdeksi suurimmaksi yhdessä pitäväksi tekijäksi lapsia. Vanhemmat, nainen ja mies, eivät useimmiten halua erota, jotta lapset eivät kärsisi.

Laura Saarikoski kirjoitti muutama päivä sitten Helsingin Sanomissa amerikkalaisten ja suomalaisten naisten tasa-arvon eroista ja kuinka se vaikuttaa myös naisten ulkonäköpaineisiin. Olemme varmasti paljon tasa-arvoisempia Suomessa kuin ison rapakon toisella puolella, mutta mielestäni meidänkin kulttuuriin on imeytynyt globaalin kehityksen myötä miehen miellyttämiseksi tehtävää naisen ulkonäön ylikorostamista.

 

naisen pelko ja sen seuraukset

Naisen epätasa-arvon syyt

Naisten psykobiologista erilaisuutta pidetään usein syynä eriarvoisuuteen. Yuval Noah Hararin kirjassa Homo Deus – Ihmisen lyhyt historia todetaan, että miesten vahvempi lihasvoima voi antaa miehille mahdollisuuden yksinoikeuden raskaisiin ja arvostettuihin tehtäviin. Myös miesten aggressiivisuudella ja sotien käymisellä on selitetty miehen ylivaltaa.

Hararin mielestä miesten ylivalta naisiin nähden on lähtöisin maatalousvaltaisesta työnjaosta, jossa naisten ja miesten työt erilaistuivat, kun nainen jäi kotiin tekemään karjaan, viljelyyn ja lastenhoitoon liittyviä töitä ja miehet lähtivät metsälle ja sotiin. Palatessaan sodista ja metsältä sotasaaliin kanssa miesten vaikutus- ja ylivalta säilyi myös kotiyhteisössä. Tämä näkyy edelleen nyky-yhteiskunnassa, kun miesurheilijasankareille järjestetään torijuhlat, joissa sankaruutta juhliva miespuolinen kansa kokee ja näyttää enemmän tunteita kuin koskaan (?) parisuhteessa.

Usein sanotaan, että Suomessa on naisilla yhtäläiset mahdollisuudet edetä uralla ja tienata rahaa. Tämä ei pidä paikkansa, ellei nainen ole lapseton tai hänellä ole riittäviä tukijoukkoja. Fakta on se, että edelleen suurin osa vanhemmista, jotka jäävät kotiin huolehtimaan lapsista ja suurentuvasta kotityömäärästä, ovat naisia. Naisten lasten hankinta syöksee naisten urakehityksen laskuun, ellei naisella ole isoja tausta- ja tukijoukkoja lastenhoidon järjestämiseksi. Tästä esimerkkinä on muutamat kansan- ja euroedustajat ja urheilijat, joiden lapset ovat käytännössä olleet isovanhempien hoitamia ja kasvattamia, mikä on mahdollistanut sen, että lapsen vanhemmat ovat voineet jatkaa uran kehittämistä.

Yhden lapsen hoitaminen alkuun on täysipäiväistä työtä ja lapsen itsenäiseksi aikuiseksi kasvatus vie 18-25 vuotta. Tämä johtaa siihen, että naiset tarvitsevat ulkopuolista apua lasten hoitoon. Avun tarpeen vuoksi naiset kehittävät enemmän sosiaalisia ja yhteistyötaitojaan sekä sosiaalisia verkostojaan. Tämä lasten hoito ja ulkopuolisten avun verkoston ylläpitäminen edellyttää naisilta paljon voimavaroja ja aikaa, jotka ovat myös pois työelämästä ja naisen uran kehittämisestä. Useimmiten naiset itseään ja perhettään säästääkseen jättävät hakematta kunnianhimoisiin työtehtäviin ja ne jäävät miehille ja lapsettomille naisille haettaviksi.

naisen pelko ja sen seuraukset

Valittu lapsettomuus

Lastensaannin vuoksi toteutuva epätasa-arvo myös johtaa lopulta siihen, että nainen voi valita olla hankkimatta lapsia. Nykyisen yhteiskunnan valittu lapsettomuus kuvastaa paljolti tätä emansipaation uutta tuulta. Nainen voi valita uran ja jatkuvasti kukoistavan parisuhteen ilman lasten hankintaan liittyvää epävarmuutta. Ennen vanhaan lapsia hankittiin juuri siksi, että ei ollut ehkäisyä ja siksi, että lapsia tarvittiin vanhuuden turvaksi. Nyky-yhteiskunnassa terveydenhuoltopalvelut huolehtivat ehkäisystä ja sosiaalipalvelut huolehtivat vanhuuden ajan hoidosta. Lapset toivat ennen turvaa, mutta nyky-yhteiskunnassa ne voivat viedä turvallisuuden tunteen tuomalla vastuuta ja huolenkantoa lapsista. On paljon helpompaa elämää elää yksin tai parisuhteessa miehen kanssa.

Yhteiskunnassamme vallalla oleva huoli syntyvyyden vähäisyydestä ei ole perusteeton. Lapsia ei taideta enää tarvita? Ja jos naisilla ei ole tarvittavia verkostoja ja yhteisöllisyyttä lasten hoitamisen tueksi, lasten tietoinen hankinta tulee todennäköisesti vähenemään. Yhteiskunnan päättäjien tulisikin tehdä toimia tämän yhteisöllisyyden ja perheiden lastenhoidon tukemiseksi sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi, jotta lapsia hankittaisiin. Sekään ei kuitenkaan välttämättä riitä, sillä lapsia pitäisi myös haluta.

Edelleen sattuu vahinkoja, mutta useimmiten vanhemmat tietoisesti hankkivat lapsia tai ainakin antavat niiden tulla, jos ovat tullakseen. Lasten haluaminen on taas oma juttunsa ja se millaisia tiedostamattomia omia tarpeita vanhemmat tyydyttävät lasten hankinnan yhteydessä.

 

Voimaantumon kevätkauden parisuhdetapahtumat ovat julkaistu. Tapahtumien sisältöinä ovat mm. parisuhteessa voimaantuminen, parisuhteen ristiriitojen ratkaiseminen ja kehoyhteys. Voimaantumossa voi myös varata parisuhdeneuvonta- ja pariterapia-aikoja verkon kautta. Tutustu ja ilmoittaudu www.voimaantumo.fi.

 

Aiheesta lisää luettavaa ja lähteitä:

Yuval Noah Harari 2016: Homo Deus – Ihmisen lyhyt historia

Jorma Myllärniemi 2017: Miksi mies pelkää naista? Ja mitä siitä seuraa. Kirjapaja, Helsinki.

Elina Reenkola 2017: Lumoavan pelottava nainen. Seksuaalisuuden herättämä kauhu. Minerva kustannus, Helsinki.

Lisää kirjoittajalta Voimaantumossa

Naisen pelko ja sen seuraukset

Nainen on mysteeri. Hän on hyvä, rakastava äiti, elämän synnyttäjä ja alkavan...
Lue lisää

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.