Kiltteyskapina kutsuu oman voiman takaisin

Tunnistatko omassa arjessa jatkuvaa tai usein toimintakykyäsi alentavaa uupumusta? Oletko usein iltaisin kaikkesi antanut, entä kärsitkö univaikeuksista? Kun heräät uuteen päivään, onko vatsanpohjassasi ikävä tunne – vyöryykö velvoitteet ja huolet ensimmäisenä mieleesi? Kiristyykö pinnasi helposti? Tunnetko inhoa tai vihaa itseäsi tai toisia kohtaan? Onko käytöksesi toisinaan passiivis-agressiivista? Kannatko jatkuvasti huolta toisten ihmisten hyvinvoinnista? Väsytkö helposti sosiaalisissa tilanteissa?

On todella hienoa jos tunnistat näitä piirteitä itsessäsi, sillä silloin olet jo oikealla tiellä. Tiedostat omaa käytöstäsi ja olet tunnustanut asioita, jotka eivät ole aivan kohdallaan.

Me kiltit tytöt ja pojat olemme niitä, jotka koemme masennusta tai ahdistusta yleisemmin kuin muut. Olemme niitä, jotka eivät oikein millään löydä paikkaansa tässä maailmassa ja joilla oman tunnon ääni kolkuttelee tuon tuosta. Negatiivinen sisäinen puhe ja itseviha ovat kenties tuttuja.

Olemme ankaria ja toruvia itseämme kohtaan, jos emme käyttäydy oikein tai onnistu vaikkapa sosiaalisissa tilanteissa oikealla tavalla. Meihin on iskostunut uskomus, että on olemassa oikeanlaista ja vääränlaista, sallittua ja kiellettyä, rumaa ja kaunista. Onko sinulle tuttua lajitella asioita näin?

Olemme jo vuosia sitten sisäistäneet tämän itseemme kohdistuvan armottomuuden, siitä on tullut osa identiteettiämme. Niinpä olemme usein sokeita tälle itseämme tuhoavalle käytökselle, kunnes heräämme pahoinvointiimme siinä määrin ettemme voi enää kääntää katsettamme pois.

Tämä kaikki yllä kuvattu viestittää, että emme ole omassa voimassamme. Emme terveellä tavalla itsenäisiä oman elämämme johtajia, vaan elämme ennemminkin itsemme ulkopuolella täyttäen muiden ihmisten ja yhteiskunnan asettamia odotuksia. Usein huomaamattamme, kunnes alamme tiedostaa itseämme objektiivisemmin.

Kun kiltti löytää oman voimansa

Kiltin tytön tai pojan tarina saa uudenlaisen käänteen hänen löytäessään takaisin oman voimansa lähteille. Itsetunnon vahvistaminen omien rajojen ja tarpeiden tunnistamisen kautta on avainasemassa. Näin kiltti puhkeaa hiljalleen kukkaan, autenttiseen, valloittavaan loistoonsa. Kiltteydestä tuleekin kaunista muiden huomioimista ja palvelemista, joka lähtee vahvasta itsetuntemuksesta ja itsearvostuksesta.

Elämä ja oleminen alkaa löytää tasapainoa, kun hän ei enää unohda itseään pois laskuista. Uupumus alkaa väistyä, kun sisäinen aurinko alkaa nousta. Ihmiskohtaamiset tuovat iloa ja täyttymyksellisyyttä ja vastavuoroisuus ja molemminpuolinen kunnioitus ovat selkeitä arvoja. Hän uskaltaa kävellä pois siitä, mikä ei palvele hänen hyvinvointiaan. Luottamus itseen ja elämään kasvaa, kun yhteys sisäiseen ohjaukseen on vahva.

Kuinka kiltti sitten voi kutsua oman voimansa takaisin? Tässä seuraavaksi muutamia huomioita.

Rikastuttava tunteiden maailma

Kiltin on tarpeellista hiljentyä tunnemaailmaansa äärelle. Kun ymmärrämme, että emme ole yhtä kuin tunteemme, saamme tervettä etäisyyttä niihin. Hiljalleen voimme oppia tulemaan itsemme ulkopuolisiksi tarkkailijoiksi. Silloin emme enää samaistu yhtä voimakkaasti ajatuksiimme ja tunteisiimme, vaan osaamme havainnoida niitä objektiivisemmin.

Opimme huomaamaan tilanteita, jotka laukaisevat meissä tietyn tunteet ja siitä johtuvat toistuvat ajatuskuviot, joiden pohjalta reagoimme kaavamaisella, itseämme ja hyvinvointiamme sabotoivalla tavalla.

Tunteet ovat tärkeitä viestintuoja itsetuntemuksen tiellä. Siksi on ensisijaista tutusta tunteidensa maailmaan ja uskaltaa hiljalleen alkaa tuntea tunteet täysipainoisesti. Tunne voi olla todella intensiivinen kehollinen kokemus, mutta kun annamme sille luvan tuntua niin paljon kuin se siinä hetkessä on tuntuakseen, huomaammekin että tunne vapautuu sen sijaan että olisimme hukkuneet siihen. Olo voi olla jopa euforinen.

Pelkäämme monesti juuri sitä, että tunne jotenkin kaataa meidät ja siksi väistelemme tunteitamme. Oman kokemukseni mukaan esimerkiksi yksinäisyyden tunteen täysipainoinen kokeminen läheisriippuvaisuustaustalla voi olla kuin tippuisi pohjattomaan kuiluun. Siksi on perusteltua ottaa ulkopuolista tukea vastaan, yksin ei tarvitse pärjätä. Hiljalleen tunteet tulevat meille tutuksi ja osaamme virtauttaa niitä helpommin.

Tunteiden sanoittaminen on tärkeää. Itselle tai ääneen. Tunteista puhumista voi harjoitella luotetun ihmisen seurassa, mutta niiden sanoittaminen voi olla joskus haastavaa. Luovuus on tässä oiva työkalu. Itselleni tunteita on auttanut tekemään näkyvämmäksi kirjoittaminen ja sanallinen luova ilmaisu ohjattujen meditaatioideni kautta.

Luovalle tekemiselle ominaista on sen sisältä päin syntyvä, hetkeen ja olemisen tilaan perustuva virtaus, johon liika järjellä tarttuminen vaikuttaa tukahduttavasti. Luovuudessa yhdistyy aito sielun ilmaisu yhdistettynä tietoon. Se on kuin sydämen ja mielen liitto, jotka kauniissa tanssissa ilmaisevat sisäisyyttä fyysiseen maailmaan ilmentyväksi.

Jatkuvasti suosiotaan kasvattava sydänpiirityöskentely on yksi lempeä tapa yhdistyä omiin tunteisiinsa. Sisäisyytemme saa tulla sellaisenaan kuuluvaksi ja näkyväksi toisille ihmisille ilman arvostelua tai tuomitsemista. Piirityöskentelyssä sitoudutaan tähän periaatteeseen ja silloin se palvelee kauniin herkkyytemme valjastumista. Tunnemaailma alkaa tulla tutuksi myös kuuntelemalla muiden tarinoita, jolloin oma sisäisyys saa peilauspintaa toisista.

Kehoyhteyden vahvistaminen

Jotta löytäisimme tunteidemme äärelle, on meidän tultava takaisin yhteyteen kehoomme. Ehkä joskus varhaisessa elämämme vaiheessa olemme kokeneet tilanteita, joissa valtavat tunneaallot paiskaavat kehoomme ja meillä ei ole ollut taitoa käsitellä niitä eikä ketään kuka osaisi siinä tukea ja auttaa.

Siksi olemme saattaneet tulla kehostamme irralliseksi. Se on ollut omaa selviytymistämme suojeleva reaktio, josta on muodostunut suojamekanismimme. Tästä johtuen aikuisiällä meidän on vaikea paikallistaa tunne ja tunnistaa sitä. Olo saattaa olla oudon epämukava tai ahdistava, masentunut tai flegmaattinen, emmekä saa kiinni mistä on kysymys.

Miksi kaikki on niin harmaata, saatamme ihmetellä.

Emme löydä sanoja, emme päätä emme häntää olotilallemme. Pahimmassa tapauksessa, niin kuin inhimillistä on, lähdemme reagoimaan tästä tilasta käsin, jossa emme ole täysin hallinnassa omasta käytöksestämme. Otamme elämämme suuntaa nojaten äkillisiin tunnereaktioihimme. Silloin olemme täysin samaistuneita tunteisiimme.

Kehoyhteyden vahvistaminen auttaa meitä pääsemään omien tunteidemme äärelle. Tämä tapahtuu tiedostamalla, missä kohtaa kehoa mikäkin tunne tuntuu. Näin tulemme askel askeleelta tunteidemme herraksi sen sijaan että ne ohjaisivat elämäämme meidän ollessa takapenkin matkustajia.

Mitä rohkeammin tunnemme kehomme kautta vaikean tuntuiset tunteet, sitä syvemmin alamme tuntea myös miellyttäviä tunteita kuten innostusta, kiitollisuutta ja mielihyvää. Niin meille avautuu todella rikastuttava ja runsas maailma sisällämme, joka tuo mieletöntä iloa ja tyytyväisyyttä elämään. Maailmamme saa aivan uusia värejä!

Ohjatut meditaationi ovat yksi keino kehoyhteyden vahvistamiseksi. Kaikenlainen hidastaminen ja hiljentyminen itsensä äärelle ovat yhteyden muodostumiselle eduksi, lähes välttämätöntä. Nykyinen kiireinen ja suorituskeskeinen elämäntyyli ei tue hyvinvointiamme tässäkään mielessä. Miten voisimme kuulla ja tiedostaa itsemme ja kehomme kun elämme jatkuvasti niin voimakkaasti ulos päin? Ota tämä huomioon hyvinvointisi tiellä ja uskalla tehdä tarvittavat muutokset elämässäsi jotta voisit toimia oman luonnollisen rytmisi mukaan. Luonnollinen rytmimme on paljon levollisempaa ja hitaampaa, mihin olemme tottuneet.

Mitä minä tarvitsen?

Erityisesti me kiltit mukaudumme helposti toisten ihmisten ja ympäristön odotuksiin. Silloin meissä ei ole tilaa kuulostella omia tarpeitamme, sillä energiamme on sidottu ulkopuolellemme. Jostain on päästettävä irti, jotta voisimme luoda sisällemme tilaa. Kun tuo tila on luotu, voimme alkaa tiedostamaan kehomme viestien kautta tarpeitamme.

’Mitä tarvitsen juuri nyt?’ on yhtä kuin mikä saa aikaiseksi kehossani helpotuksen tunteen, jopa kuplivaa iloa, palavaa intohimoa tai säkenöivää innostusta? Mikä tuo rauhan levottomuuden keskellä tai tasapainon äärimmäisten heilahteluiden sijaan.

Jos olemme irti kehostamme ja tunteistamme, meidän on vaikea tunnistaa syviä tarpeitamme.

Jos olemme korvien välissä suorittamassa arkeamme, emme ole selvillä, mitä kehomme kaipaa. Tässä hetkessä se voi olla pysähtymistä, seuraavassa liikettä ja toimintaa. Toisinaan yksinolon aikaa, toisinaan tarve on päästä yhteyteen muiden ihmisten kanssa. Kun pinna kiristyy ja suututtaa, kertoo se heti että kehoni tarvitsee jotain muuta. Samoin on, jos uuvuttaa tai elämä jumittaa. Tällöin toimin jollain tavalla itseäni vastaan. Jää silloin hetkeksi kuulostelemaan, mitä tarvitsen tässä hetkessä?

Rakkautta ja rajoja

On oman hyvinvoinnin kannalta tärkeää erottaa toisistaan kiltteys ja ystävällisyys. Ystävällisyys ja omien rajojen arvostaminen ovat mahdollinen yhtälö ja näin voimme toimia sekä itseämme ja ympärillä olevia ihmisiä palvelevalla tavalla.

Kiltti toimii muiden hyväksi usein joustamalla liikaa oman jaksamisensa kustannuksella ja tuntee syyllisyyttä jos ei aina jaksa.

Myös ulkopuolinen syyllistäminen luikahtaa ihon alle ja saa aikaan kierteen, jossa ’ei’ on kirosana. Tässä tarvitsemme rakkautta ja armollisuutta itseämme kohtaan, jotta rajojen vetäminen itseä kunnioittavalla ja arvostavalla tavalla alkaa onnistua.

Todellisuudessa on aivan mahdollista kieltäytyä tilanteista, jotka ylittävät omia rajoja, täysin asiallisella ja ystävällisellä tavalla. Vaikka se aiheuttaisikin jollekin toiselle vaikeita tunteita, on se jokaisen oman hyvinvoinnin edellytys.

Kenenkään meidän vastuulla ei ole kantaa toisten tunteita. Tällä tarkoitan mukautumista toisen ihmisen maailmaan ja joustamalla jatkuvasti omista rajoista, jotta toiselle ei aiheutuisi haastavia tunteita, kuten mielipahaa, pettymyksiä tai vihaa. Toinen ihminen on vastuussa näistä heräävistä tunteistaan ja hänen velvollisuus on myös ottaa tunteistaan vastuu tutkimalla, miksi toisen ihmisen toiminta herätti jotain näin hankalaa. Tämä vastuu on meillä jokaisella henkilökohtaisesti. Se on kypsän aikuisen tunnekäyttäytymistä.

Kun alamme hahmottamaan rajojamme, saatamme yllättyä, kuinka usein joustamme niistä.

Kiltin rajat ovat usein melko häilyväisiä. Hän kun on ehdollistunut ensisijaisesti mukautumaan ympäristön odotuksiin. Kilttiin liittäisin herkästi ominaisuudet empaattinen ja herkästi aistiva. Olemme tottuneet kulkemaan tuntosarvet pystyssä ja analysoimme jatkuvasti aivan huomaamattamme ympäristön signaaleja ja sanattomia eleitä, joiden pohjalta arvioimme omaa olemistamme ja muokkaamme käytöstämme.

Tämä piirre kääntyy mielettömäksi voimavaraksi, kun kiltti astuu hiljalleen takaisin omaan voimaansa. Silloin näiden piirteiden kanssa on mahdollista elää tietoisesti ja niitä voi oppia käyttämään terveellä tavalla. Kun alamme huomaamaan missä omat energeettiset rajamme kulkevat ja opimme pitämään niistä huolen, meissä elää edelleen upea kyky lukea toisia ihmisiä, mutta ilman että se vaikuttaisi omaan käytökseemme tai valintoihimme.

Näin meillä on upea vahvuus vaikkapa työelämässä. Meistä tuleekin sosiaalisten kanssakäymisten mestareita, ihmisiä, joiden seurassa on helppoa olla ja joista huokuu syvä ymmärrys. Osaamme samaistua toisen ihmisen maailmaan ja tukea häntä erityisellä tavalla.

Ole itsesi puolella ja kutsu näin oma voimasi takaisin

On aika sitoutua itseensä ja omaan hyvinvointiinsa 110 %. Kukaan muu ei tee sitä puolestamme, olemme yksin itse vastuussa omasta elämästämme. On ok hakea tukea prosessiin, kulkea yhdessä. Mutta silti kukaan muu ei voi täysin astua sinun tarinaasi ja kertoa mitä tehdä. Mitkä ovat juuri sinun askeleesi kohti omaa voimaasi? Nämä vastaukset löytyvät sisältäsi. Onko sinulla aikaa ja tilaa kuunnella?

Tulet kohtaamaan haastavia tilanteita kun jätät uhrautuvan kiltteyden taaksesi ja alat yhä vahvemmin seisoa omien tarpeidesi ja rajojesi takana. Muista kuitenkin, että sinä olet oman elämäsi rakentaja ja ansaitset pelkkää hyvää. Ihmiset saattavat vaihtua elämässäsi ja moni muukin asia kiepsahtaa aivan uudelle tolalle, kun alat harjoittamaan tervettä itsekkyyttä.

Rakasta itseäsi niin paljon, että olet valmis päästämään irti siitä, mikä ei palvele hyvinvointiasi.

Näitä asioita alkaa ilmenemään elämässäsi sitä mukaan, kun alat tiedostaa itseäsi. Tiedä kuitenkin, että juuri ne oikeat ihmiset, olosuhteet ja tapahtumat löytävät kyllä luoksesi, vaikka jotain vanhaa jäisi pois. Elämä on jatkuvaa uudistumista ja mitä syvemmin löydämme itsemme, sitä perinpohjaisempaa uudistumista koemme jokaisella elämämme osa-alueella.

Tämä kaikki on kuitenkin sen arvoista, että löydät tien takaisin itseesi, oman voimasi lähteelle. Ota mukaan hieman kapinahenkeä ja roppakaupalla sitoutumista ja lempeyttä itseäsi kohtaan. Näin kutsut oman voimasi takaisin!

Rakkaudella, Karoliina

Samankaltaisia ​​artikkeleita

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.