Enneagrammin pauloissa (part 1.)

 

Päädyin muutama vuosi sitten syvälle itsetutkiskelun tielle. Fyysisyyden kehittäminen ei enää kiinnostanut juurikaan ja halusin kääntää katseeni sisäänpäin ja lähteä tutkimaan mitä sisältäni löytyisi. Matka on osoittaunut jo tähän mennessä loistavaksi! Sisäistä matkaa tehdessä on joka kokemus ja hetki erilainen. Välillä ollaan vuoristoradan hurjassa kyydissä, kun taas toisinaan ollaan tyynen järvenrannalla paistattelemassa hienoa kesäpäivää. Elämäni on saanut uuden ulottuvuuden ja syvyyden, jossa vain avaruus on rajana.Kun katseeni kääntyi sisäänpäin, aloin lukemaan henkistä, filosofista, esoteerista sekä psykologista kirjallisuutta. Niihin aikoihin eteeni tuli myös kuin tilauksesta, erilaisista personallisuuksista kertova ja avaava enneagrammi. Se on osoittautunut loistavaksi työkaluksi itsetuntemuksen lisäämisessä sekä muiden ihmisten sielun maisemaan tutustumisessa.

Ymmärrys niin itseä, kuin muita kohtaan on kasvanut enneagrammin myötä.

Olen käynyt pari koulutuspäivään liittyen enneagrammi menetelmään sekä lukenut kirjoja ja sivustoja aiheeseen liittyen.  Onneksi ystäväni Heidi ja Heikki ovat olleet myös erityisen kiinnostuneita tästä aiheesta ja heidän kanssaan olen keskustellut mm. omien persoonallisuustyyppiemme kautta enneagrammin toimivuudesta. Näin aihealue on syventynyt kuin itsestään, teoria on saatu käytännöntason tarkasteluun. Enneagrammin avulla olen oman persoonallisuuden avaamisen lisäksi pystynyt mm. näkemään toisen ihmisen motiivin tehdä ja toimia erilailla.

Enneagrammista löytyy netistä paljon tietoa ja asiaan enemmän perehtyneet, osaavat kiteyttää asian huomattavasti paremmin, kuin itse.

Tässä lyhkäisyydessään mistä enneagrammissa on kyse.
Poiminkin tämän seuraavan lainauksen täältä.

Enneagrammi perustuu moderniin psykologiaan ja vanhaan perinteeseen. 

Enneagrammi on menetelmä ensisijaisesti itsetuntemuksen lisäämiseen. Sen avulla on helpompi ymmärtää omaa käyttäytymistään, toimintaansa ja tunteitaan. Enneagrammi auttaa myös ymmärtämään ja hyväksymään muiden erilaisia tapoja toimia ja reagoida.


Teorian mukaan ihmisistä löytyy yhdeksän erilaista tyyppiä, joilla kaikilla on oma persoonallinen tapansa nähdä maailma ja kohdata muut ihmiset. Kuvittelemme helposti, että muut toimivat ja ajattelevat samalla tavoin kuin me itse. Näin ei kuitenkaan ole, vaan meistä jokainen toimii omasta persoonallisesta näkökulmastaan käsin, usein alitajuisesti ja tiedostamatta. Enneagrammi onkin oiva työkalu, kun haluamme ymmärtää miksi toimimme kuten toimimme. Ja miten voimme muuttaa omaa toimintaamme parhaimpaan mahdolliseen suuntaan.”

Enneagrammin 9 päätyyppiä ovat
1. LAADUNPARANTAJA, PERFEKTIONISTI, UUDISTAJA (Tarkka laadunvalvoja)
2. 
AUTTAJA, KANNUSTAJA, HUOLTAJA (Avulias huoltaja)
3. TEKIJÄ, SUORITTAJA, MENESTYJÄ (Tehokas suorittaja)
4. TUNNEÄLYÄJÄ, ROMANTIKKO, INDIVIDUALISTI (Luova individulisti)
5. TIETÄJÄ, TARKKAILIJA, POHDISKELIJA (Tutkiva asiantuntija)
6. VARMISTELIJA, KYSEENALAISTAJA, LUOTTOHENKILÖ (Uskollinen kyseenalaistaja)

7. IDEOIJA, SEIKKAILIJA, OPTIMISTI (Innostuva suunnitelija)
8. VAIKUTTAJA, HAASTAJA, POMO (Vahva vaikuttaja)
9. SOVITTELIJA, RAUHANRAKENTAJA, MUKAUTUJA (Sopeutuva rauhanrakentaja)

Picture

Kuva www.namaste.fi sivulta.Enneagrammi on hyvin laajalta skaalautuva menetelmä ja kaikki eivät löydäkään heti omaa persoonallisuustyyppiään. Mikään tyypeistä ei ole toistaan parempi vaan kaikki omaavat hyvät puolensa sekä varjonsa, joita monesti on hankala nähdä. Huonot puolemmehan aktivoituvat etenkin stressitilanteissa ja silloin käytöstämme on haastava tarkastella objektiivisesti. Enneagrammin avulla voimme huomata omat selkeät käyttäytymismallimme etenkin stressitilanteissa. Kun tiedostamme omat rajoitteemme, voimme muuttaa niitä huomattavasti helpommin positiiviseen suuntaan. Sitä mukaa myös ihmissuhteemme paranee ja syvenee.

Kaikilla yhdeksällä tyypillä on myös siipi numeroon, joka on oman numeron vieressä. Tästä tyypistä he ottavat omaan persoonaansa vaikutteita. Esimerkiksi jos olet tyyppi numero kaksi, voit ottaa persoonaasi vaikutteita tyypeistä numero yksi ja kolme.

Kaikki tyypit kuuluvat myös vaistokolmikkoon
Tässä kolmikoiden jaottelu:
2, 3, ja 4  tunnekolmikko
5,6, ja 7 ajatuskolmikko
8,9 ja 1 ovat vaistokolmikko, joiden perimmäinen tarve on autonomia eli itsenäisyys
–> näihin kannattaa tutustua siksi, että ymmärtää esimerkiksi sen, että kukin kolmikko tekee päätöksiä hieman eri tavalla.

Mikä tekee erityisen mielenkiintoisen enneagrammista on se, että tässä määritellään myös stressisuunta sekä kehityssuunta. Tämä menetelmä ei ole pelkästään luonnekuvaus, vaan tässä pyritään syventämään ja oivaltamaan minne suuntaan kannattaisi katse kääntään. Tällöin pystytään kehittymään ja laajenemaan ihmisenä paremmin. Ei ole aina helppoa mennä sinne minne oikeasti pitäisi, vaan mieli toimii juuri sillä tavalla, että olisi mukava pysyä mukavuusalueellaan ja ulkoistaa omat ongelmansa ja haasteensa muiden niskaan.

Kun ihminen on stressaantunut, ei hän pysty näkemään metsään puilta ja hän usein alkaakin käyttäytyä itseään ja ympäristöään tuhoavalla tavalla. Enneagrammin avulla pystytään erottomaan itsestä selkeästi se, milloin stressi puskee päälle ja muuttamaan näin ollen toimintamalliaan kehittävämpään suuntaan.

Aiheesta on kirjoitettu paljon hyviä kirjoja niin englanniksi kuin suomeksikin, julkaistu artikkeleita sekä youtubesta löytyy kasapäin materiaalia. Näin ollen en ala käymään tämän syvällisemmin teoriaa lävitse. Koska tämä postaus pitenee ja laajenee, niin päätin jakaa sen kahteen eri osaa. Seuraavassa postauksessa käyn lävitse omaa persoonallisuustyyppiäni.

Voit käydä tekemässä enneagrammin pikatestin esimerkiksi täältä, ennen seuraavaa postaustani.

Oletteko te perehtyneet enneagrammiin?

<3:lla
Elina

Lisää kirjoittajalta Mielen ja kehon vapaus/ Elina Ojaniemi

Lukemisen voima – tie itsetuntemuksen syventämiseen

Yleisesti on tiedossa että lukeminen kannattaa monista syistä. Lukemisen on todettu mm....
Lue lisää

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.